Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu parku Żurawiniec w Psarach, gdzie powstanie między innymi ścieżka zdrowia oraz plac aktywności ruchowej.

Inwestycja przewiduje utwardzenie alejek kruszywem oraz umieszczenie wzdłuż nich 10 urządzeń rekreacji ruchowej. Przy ścieżkach pojawią się również ławki i kosze na śmieci.

– Warto zaznaczyć, że kruszywo z którego wykonane będą alejki jest materiałem naturalnym, dopuszczonym do stosowania w terenach leśnych i wykorzystywanym przez nadleśnictwa na terenie kraju do utwardzania szlaków leśnych. Dzięki temu realizowane zadanie nie wpłynie negatywnie na środowisko. Ponadto ścieżki usytuowano w taki sposób, by ograniczyć do minimum naruszenie istniejącego drzewostanu, a montaż koszy na śmieci pomoże rozwiązać problem zaśmiecania terenu leśnego – podkreślają przedstawiciele urzędu w Psarach.

Głównym celem inwestycji jest promowanie zdrowego stylu życia mieszkańców Gminy Psary, poprzez podniesienie standardu infrastruktury i zwiększenie komfortu dla osób aktywnie spędzających czas na terenie parku Żurawiniec.

Zagospodarowanie terenu parku ma zachęcić mieszkańców do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, wspomagając ich kondycję fizyczną.