echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek, 31 marca poinformował o dodatkowych regulacjach i obostrzeniach w walce z koronawirusem, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia.

Od 25 marca, w związku z epidemią koronawirusa, na terenie całego kraju obowiązują bardziej restrykcyjne zasady dotyczące ogólnej kwarantanny i ogólnych zasad bezpieczeństwa. Niestety dotychczasowe regulacje nie były przez wszystkich przestrzegane, przez co z każdym dniem rośnie liczba osób zakażonych.

– Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad – apelował podczas konferencji prasowej premier Morawiecki.

Zgodnie z zapowiedzią premiera od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18. roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Co jeszcze się zmieni?

Nowe ograniczenia, zakazy i obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa:

1. 2 metry – minimalna odległość między pieszymi. Wprowadzony zostaje obowiązekutrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

2. Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

3. Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. – Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie – powiedział premier.

4. Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach (3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia). Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

5. Ograniczenia w liczbie klientów na targach (3 klientów na 1 punkt handlowy). Zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

6. Ograniczenia w liczbie klientów na poczcie (2 osoby na 1 okienko pocztowe). Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

7. Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów. W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa: od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach oraz w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

8. Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe. Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny. Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

9. Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie.
Rozszerzamy listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020 – zapowiedział Morawiecki.

10. Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę. Zawieszone zostają także zabiegi rehabilitacyjne i masaże – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

11. Urzędy na pracy zdalnej. Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

12. Limit pasażerów również w pojazdach 9+.  W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Wymóg ten zostanie rozszerzony także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

13. Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników. Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra oraz pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących. Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Ograniczenia nałożono na okres najbliższych dwóch tygodni. Za złamanie powyższych zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);