Cały świat zmaga się z inflacją. Aby uchronić polskie rodziny przed tym negatywnym zjawiskiem Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wprowadzi kolejne korzystne zmiany podatkowe.

Jak zapewnia rząd na zmianach zyska ponad 13 mln podatników. Po reformie, w kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 15 mld zł. – Za nami 2 lata pandemii, manipulacje cenami gazu i wojna za wschodnią granicą. Powiedzieć, że żyjemy w trudnych czasach, to niewiele powiedzieć. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Rosja zaatakowała nie tylko Ukrainę. Rosja uderzyła także w bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, a także doprowadziła do destabilizacji gospodarczej w Europie, generując bardzo wysoką inflację – powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że rząd w takich sytuacjach nie chowa głowy w piasek: – Szukamy rozwiązań, dyskutujemy i konsultujemy po to, żeby nasz system podatkowy był jak najbardziej prosty, jak najbardziej sprawiedliwy i jednocześnie taki, który by skłaniał do pracy oraz do przedsiębiorczości – zaznaczył premier. – Przyjazne podatki to przede wszystkim podatki niskie, proste i sprawiedliwe, dlatego w tych niespokojnych czasach Polacy mogą mieć oparcie w państwie – dodał.

Od 1 lipca obniżka podatku PIT

Premier podkreślił, że rząd chce możliwie jak najbardziej ograniczyć to negatywne skutki inflacji w naszym kraju. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada kolejne zmiany podatkowe – tak, aby pomóc Polakom w trudnym czasie, w którym się obecnie znajdujemy.

– Obniżamy podatek PIT z 17 na 12 proc. To jest najmocniejsza obniżka podatku od wielu lat. To taka obniżka, która obejmie kolejne miliony podatników – poinformował premier.

Stawka PIT spadnie z 17 do 12 proc. w pierwszym przedziale podatkowym do 120 tys. zł. Rozwiązanie to oznacza obniżenie podatku o prawie 30 proc. Obniżka PIT będzie dotyczyć podatników na skali podatkowej – emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców.

Na podstawie rozwiązań sprzed 2022 r. PIT nie płaciłoby niemal 6,7 mln podatników. Po zmianach, podatku nie będzie płacić ponad dwa razy więcej osób, bo aż prawie 15,2 mln podatników.

Preferencje przy składce zdrowotnej

Kolejną zmianą będą preferencje przy składce zdrowotnej. Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. To rozwiązanie dotyczy łącznie ok. 1,4 mln podatników.

W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Nowe rozwiązania podatkowe zlikwidują tzw. ulgę dla klasy średniej. Jednocześnie wprowadzone zmiany będą korzystne lub neutralne dla podatników.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej.

Przy okazji reformy zlikwidowana zostanie tzw. abolicja podatkowa, a ulga na zabytki będzie dotyczyć tylko wydatków na remont. Wprowadzone zostanie też nowe zabezpieczenie w postaci zatwierdzenia remontu przez konserwatora.

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach

Projekt zakłada również rozwiązanie problemu podatników, którzy mają równocześnie kilka różnych źródeł dochodu. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach od 1 stycznia 2023 r. takie osoby będą mogły upoważnić nawet 3 płatników do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3,6 tys. zł):

  • pracodawców,
  • zleceniodawców,
  • ZUS.

– Upraszczamy rozliczenie kwoty wolnej dla tych, którzy zarabiają w dwóch lub trzech miejscach. Na to wskazały różne osoby i organizacje, jako na ważny postulat, który powinien być włączony do ustawy. W ten sposób osoby pracujące na wielu etatach będą mogły odczuć obniżkę podatków już od pierwszej wypłaty. To rozwiązanie było postulowane przez przedsiębiorców, księgowych i doradców podatkowych – zaznaczył szef rządu.

Kwota zmniejszająca podatek wyniesie:

  • w przypadku jednej umowy – 300 zł,
  • w przypadku dwóch umów – po 150 zł,
  • w przypadku trzech umów – po 100 zł.

Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek. Uchylony zostanie również podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Tym samym obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek.

Zmiany dla rodzin

Nowe przepisy wprowadzą wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5 kwoty wolnej – 45 tys. zł. Samotni rodzice, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej – 60 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi – wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. – ulgę w wysokości 1500 zł.

Oprócz tego, zwiększy się kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Oznacza to, że dziecko będzie traktowane, jako odrębny podatnik i obok rodzica, korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł.

Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz pracujących seniorów) będą obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom, którzy przyjmują dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie będzie podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu.

Bezpieczny budżet samorządów

Ponadto rząd zapowiada wprowadzenie specjalnego mechanizmu, który będzie łagodził skutki zmniejszonego wpływu z 1 proc. PIT dla sektora OPP.

Natomiast jednostki samorządu terytorialnego otrzymają rekompensatę, która będzie polegała na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.