Na skrzyżowaniu ulicy Ostrogórskiej i Jagiellońskiej w Sosnowcu powstanie rondo. Miasto ogłosiło postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy pierwszego etapu.

W ramach przebudowy powstanie nowa droga rowerowa, która połączy Bulwar Czarnej Przemszy z ulicą Jagiellońską, wybudowane zostaną przystanki autobusowe. Wszystkie prace powinny zakończyć się do końca listopada 2019 roku.

Oprócz samego skrzyżowania przebudową objęty zostanie blisko 400 metrowy odcinek ulicy Ostrogórskiej – kilkadziesiąt metrów przed rondem i cały odcinek do przejazdu kolejowego. Poprawi się również bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, ponieważ przejścia i przejazdy dla rowerów będą dodatkowo oświetlone i wyposażone w tzw. azyle, które uspokoją ruch samochodowy.

– W pobliżu ogródków działkowych znajdujących się przy ulicy Ostrogórskiej powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych, kilka kolejnych przybędzie po drugiej stronie ulicy. Obecnie w tym miejscu wiele osób parkuje „na dziko”m chcemy ucywilizować warunki postoju. Na wniosek policji w ramach inwestycji wybudowana zostanie także specjalna zatoczka do kontroli drogowych – informuje prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji i otrzyma na ten cel 2,4 mln złotych. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 5 mln zł. W kolejnych latach planowane są dwa dalsze etapy przebudowy ulicy Ostrogórskiej: od przejazdu kolejowego do granicy z Mysłowicami (etap II) i od nowego ronda do ronda Zagłębia Dąbrowskiego(etap III).

Przebudowana zostanie również sieć urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem: sieci kanalizacji deszczowej, elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowej, gazowej oraz oświetlenia ulicznego.