Miesięcznik Perspektywy po raz dwudziesty pierwszy opublikował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Nie brakuje w nim reprezentantów Zagłębia. Która ze szkół jest najlepsza w naszym regionie?

Miesięcznik Perspektywy, jak co roku, opublikował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym pod uwagę wzięto 1500 liceów ogólnokształcących i 499 techników. Spełniły one tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2018 roku zdawało w nich minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym.

Głównymi adresatami rankingu są rodzice oraz uczniowie, którzy przy wyborze szkoły średniej kierują się także wynikami rankingu. Dodatkowych informacji ma dostarczy im pięć rankingów, w tym dwa główne: Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2019, Ogólnopolski Ranking Techników 2019 oraz trzy ogólnopolskie rankingi dodatkowe: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2019, Ranking Maturalny Techników 2019 oraz Ranking Szkół Olimpijskich 2019.

Pierwsze miejsce kapituła przyznała XIV Liceum Ogólnokształcącemu im. St. Staszica z Warszawy. W Zagłębiu Dąbrowskim wciąż najlepsze jest IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, które zajęło 8. miejsce w województwie śląskim i 105. miejsce w ogólnopolskim rankingu.

W ubiegłym roku szkoła uzyskała 85. miejsce. Natomiast w 2017 roku było to miejsce 130, w 2016 miejsce 97, rok wcześniej 108, a w 2014 roku było to miejsce 140.

Na 280. miejscu sklasyfikowano sosnowieckie Katolickie LO w ZSK im. św. Jana Bosko. To niestety dość mocny spadek. W ubiegłym roku szkoła ta zajęła 145 miejsce w rankingu, a rok wcześniej 83.

Ponadto, w zestawieniu znalazło się II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej z Zawiercie (350 miejsce), V LO z Oddz. Dwujęz. im. Kanc. Jana Zamoyskiego z Dąbrowy Górniczej (437 miejsce), II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego z Dąbrowy Górniczej (444 miejsce), II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza z Jaworzna (451 miejsce), I LO im. Waleriana Łukasińskiego z Dąbrowy Górniczej (473 miejsce), I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego z Zawiercia (492 miejsce) oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater z Sosnowca (496 miejsce).

W rankingu znalazły się również: Katolickie LO SPSK im. kard. S. Wyszyńskiego z Zawiercia (547 miejsce), Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Jana Pawła II ze Sławkowa (605 miejsce), III Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego z Jaworzna (687 miejsce), będzińskie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (697 miejsce), I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki z Jaworzna (720 miejsce) czy VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka z Sosnowca (775 miejsce).

Najlepszym w województwie śląskim liceum okazało V Liceum Ogólnokształcące z Bielska-Białej (13 miejsce). Sosnowiecki Staszic w tym zestawieniu uplasował się na ósmej pozycji. Pełne zestawienie najlepszych w Polsce liceów – TUTAJ.

Ranking Techników 2019

Sosnowieckie Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych zajęło 68 miejsce. Ponadto, na miejscu 111 znalazło się Technikum Energetyczne z Jaworzna, Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 5 z Jaworzna (195 miejsce), Technikum nr 2 w Technicznych Zakładach Naukowych z Dąbrowy Górniczej (200 miejsce), Technikum nr 3 w ZS im. Oskara Langego z Zawiercia (201 miejsce), Technikum nr 4 w ZS im. Stanisława Staszica z Zawiercia (247 miejsce), Technikum nr 3 w ZS Ekon. im. Karola Adamieckiego z Dąbrowy Górniczej (274 miejsce) czy Technikum w ZS z Poręby (310 miejsce).

Na liście nie zabrakło także Technikum nr 6 im. Jana III Sobieskiego w ZSP nr 6 z Jaworzna (434 miejsce), Technikum nr 4 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 4 z Jaworzna (477 miejsce) oraz Technikum Ekonomiczne nr 1 w CKZiU II z Sosnowca, który znalazł się poza 500 pozycją. Pełna lista – TUTAJ.

Najlepszym w województwie śląskim technikum okazało się Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych (15 miejsce). Sosnowieckie Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych uplasowało się na trzynastym miejscu.