Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu radni przegłosowali podwyżkę dla prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego. Będzie on zarabiał o 1675 zł więcej niż dotychczas.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku rząd – po aferze z nagrodami – wprowadził rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z rozporządzeniem wynagrodzenie dla samorządowców powinno być obniżone średnio o 20 proc. Zgodnie z nim pensja prezydenta Sosnowca wraz z dodatkami nie powinna przekraczać 10 690 zł.

W czerwcu ubiegłego roku sosnowieccy radni nie zdecydowali się na obniżenie pensji włodarzowi stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Do końca kadencji Arkadiusz Chęciński zarabiał łącznie 12 635 zł miesięcznie. W nowej kadencji obniżki nie udało się już uniknąć. Przez kilka miesięcy prezydent Sosnowca otrzymywał wspomniane już 10 690 zł (5000 zł – wynagrodzenie zasadnicze, 2100 zł – dodatek funkcyjny, 2840 zł – dodatek specjalny i 750 zł – dodatek za staż pracy).

Na styczniowej sesji radni ponownie debatowali nad wynagrodzeniem prezydenta i wrócili do poprzedniego stanu. Sosnowieccy rajcy uznali, że rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów jest niezgodne z konstytucją.

– W opinii Rady Miejskiej w Sosnowcu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych jest niezgodne z ustawą o pracownikach samorządowych. Rozporządzenia są bowiem aktami wykonawczymi w stosunku do ustaw, które dla swej ważności muszą zostać oparte na konkretnej normie ustawowej, a swoim zakresem przedmiotowym mogą regulować wyłącznie aspekty bezpośrednio wskazane w ustawie. Istotnym przy tym jest, że normy rozporządzenia nie mogą być sprzeczne z przepisami ustaw oraz nie mogą odmiennie normować materii uregulowanej przez ustawę – czytamy w uzasadnieniu. Stanowisko to podziela także Związek Miast Polskich.

Ostatecznie radni przegłosowali podwyżkę dla prezydenta. Za było 18 radnych, a przeciw czterech radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, wynagrodzenie Arkadiusza Chęcińskiego będzie wyższe o 1675 zł. Wynagrodzenie prezydenta wyniesie 12 365 zł (6200 zł – wynagrodzenie zasadnicze, 2100 zł – dodatek funkcyjny, 3135 zł – dodatek specjalny i 930 zł – dodatek za staż pracy).

Teraz uchwałą zajmie się wydział nadzoru prawnego wojewody. Jeśli uzna, że uchwała jest niezgodna z prawem, może ją zakwestionować i unieważnić.