Wznowiono przebudowę ulicy Letniej w Dąbrowie Górniczej. Remont potrwa dłużej niż zakładano ze względu na konieczne prace związane z gazociągiem i wodociągiem.

Prace na Letniej rozpoczęły się z końcem września zeszłego roku. Prowadząca w kierunku Marianek i Ratanic oraz terenów rekreacyjnych ulica została wtedy zamknięta dla ruchu. Wyjątkiem był dojazd do posesji.

Dość szybko okazało się, że przygotowany wcześniej harmonogram będzie wymagał korekt, a wyznaczony objazd będzie utrzymywany także po dwóch miesiącach prac.
Problem z gazociągiem i wodociągiem

– Nie wszystko dało się przewidzieć. Dopiero po odkryciu okazało się, że wodociąg w części ulicy jest w złym stanie technicznym. Dodatkowo głębokość posadowienia przyłączy jest niewystarczająca i wymaga przebudowy. Bez tego istniałoby ryzyko zamarzania wody – wyjaśnia Krzysztof Serafiński, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowych.

Kolejny problem to równie płytko posadowiony gazociąg, który na odcinku 500 metrów wymaga przełożenia. – W tej sytuacji gazociąg zostanie w ogóle wyprowadzony spod jezdni na pobocze – zapowiada Krzysztof Serafiński.

Wstrzymane z powodu zimy prace ziemne zostały wykorzystane na przygotowanie dokumentacji projektowej, podpisano już także umowę z wykonawcą przekładki. Prace można już rozpoczynać. Dokumentację projektową dla swojego zakresu kończą jeszcze Dąbrowskie Wodociągi.

Dobra wiadomość jest taka, że rozpoczęła się już przekładka słupów energetycznych, które są w kolizji z inwestycją. Wstrzymane z powodu zimy prace ziemne od przyszłego tygodnia będą kontynuowane.

Ślad ciągu pieszo-rowerowego

W związku z powstałymi problemami przebudowa ulicy Letniej nie zakończy się w marcu i potrwa nieco dłużej. O ile? Nowy termin poznamy po podpisaniu aneksu do umowy z wykonawcą. – Liczymy, że kolejne etapy prac będą odbywały się już bez zbędnych postojów – mówi Krzysztof Serafiński.

Na odcinku jezdni, na którym prace są dziś najbardziej zaawansowane, brakuje tylko warstwy ścieralnej. Po prawej stronie widać już także ślad wytyczony pod ciąg pieszo-rowerowy, który od jezdni będzie oddzielał krawężnik.

Poza ciągiem pieszo-rowerowym, nową podbudową i nawierzchnią ulica Letnia zyska także odwodnienie drogi w postaci rowów.

– Efektem wcześniejszych rozmów z mieszkańcami jest także decyzja o powstaniu wyniesionych przejść dla pieszych, co wpłynie na bezpieczeństwo i uspokojenie ruchu – zapowiadał już wcześniej wiceprezydent Damian Rutkowski.

Inne udogodnienia, to poszerzenie wjazdów na posesje czy uzgodniona z mieszkańcami lokalizacja przystanków autobusowych.

Warte 4,66 mln zł prace to kontynuacja inwestycji z 2018 roku. Wtedy ulicę Letnią – od skrzyżowania z Robotniczą do Centrum Sportów Letnich – za 4,1 mln zł zmodernizowała Eurovia.

CZYTAJ TAKŻE:

„Droga wstydu” zostanie wyremontowana. Miasto podpisało umowę