Już niebawem ruszy przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w Zawierciu – Kromołowie. To efekt współpracy miasta ze starostwem powiatowym.

Projekt przewiduje między innymi: wymianę konstrukcji drogi (w rejonie Huty CMC), wzmocnienie nawierzchni jezdni na pozostałym odcinku, remont drogi, poszerzenie podbudowy drogi na odcinku jezdni bez chodników i wykonanie utwardzonego pobocza, przebudowę i budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę istniejących chodników (z wymianą krawężników).

Na tym nie koniec pozytywnych informacji. Wszystkie inwestycje muszą być skoordynowane, dlatego RPWiK w Zawierciu będzie modernizował sieć wodno-kanalizacyjną w trakcie trwania remontu.

Kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami w tym rejonie. Przebudowa odcinka od ronda do ul. Senatorskiej oraz od ul. Senatorskiej do ul. Stalowników (wjazd do huty) spowoduje wyłączenie tych odcinków z ruchu (objazd odbywał się będzie m.in. ul. Równą). Na pozostałym odcinku będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

Wykonawcą jest firma BITUM Sp. z o. o. Kwota zawartej umowy wynosi: 4 647 893,51 zł brutto. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych (80 proc. wsparcia). Wkład własny zabezpieczają powiat zawierciański i miasto Zawiercie.