Zaledwie tygodnie dzielą sosnowieckich urzędników od ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy wartej 89 mln zł przebudowy skrzyżowania DK94 i ulicy Długosza.

Projekt zakłada, w miejscu istniejącego obecnie skrzyżowania, powstanie dwupoziomowego skrzyżowania z rondem w ciągu drogi ul. Długosza, które będzie przebiegało nad poprowadzoną w wykopie trasą DK94. Zjazd i wjazd pomiędzy drogami będzie zapewniony poprzez system bezkolizyjnych łącznic.

Przebudowa DK94 w Sosnowcu - fot. UM Sosnowiec
Przebudowa DK94 w Sosnowcu – fot. UM Sosnowiec

W wyniku realizacji projektu powstanie 1,31 km drogi krajowej. Głównym celem inwestycji jest poprawa dostępności transportowej miasta – droga krajowa nr 94 jest najważniejszym ciągiem komunikacyjnym łączącym Sosnowiec ze wschodnią częścią województwa śląskiego i dalej z Małopolską, Podkarpaciem i Lubelszczyzną.

– Jeśli chodzi o samą drogę krajową 94 to mówimy o ponad 1,3 km, to odcinek od wysokości stacji benzynowej Shell jadąc od strony Dąbrowy Górniczej, aż do zjazdu na wiadukt w ciągu ulicy 3 Maja. Wyremontowany zostanie również 300-metrowy fragment ulicy Długosza – mówi Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca. – W projekcie uwzględniliśmy także ustawienie ekranów wzdłuż jezdni w obu kierunkach, zarówno w stronę Katowic, jak i Krakowa, co znacznie ograniczy uciążliwy poziom hałasu w tamtym rejonie – dodaje prezydent Świerzawski.

Miasto, na realizację przebudowy otrzymało 85 proc. dotację, czyli 74 mln złotych z unijnych funduszy. Realizacja zadania przyczyni się do upłynnienia ruchu na głównym ciągu DK94, co pozwoli zwiększyć przepustowość oraz znacząco poprawi stan środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych do atmosfery pochodzącą z transportu. Również w znaczący sposób ograniczy emisję hałasu oraz drgań.

Przebudowa DK94 w Sosnowcu - fot. UM Sosnowiec
Przebudowa DK94 w Sosnowcu – fot. UM Sosnowiec

Aktualnie prowadzone są konsultacje z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w sprawie ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Po kontroli zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, co planowane jest w miesiącu wrześniu.

Termin realizacji inwestycji jest ściśle określony i zadanie musi być wykonane do 31 grudnia 2020 roku.

Skomentuj przez Facebook

3 KOMENTARZE

  1. Mam pytanie do osób które mieszkających najbliżej przebudowywanego fragmentu drogi. Czy hałas jest tam aż tak bardzo uciążliwy? Czy zamiast ekranów nie wystarczyłoby nasadzenie odpowiedniej ilości drzew i krzewów które utworzyłyby „zieloną ścianę” oddzielającą od drogi?

    Pytam, bo takie ekrany stoją już przy tej samej drodze i chronią przed hałasem ulicę Hallera na Pogoni. Ekrany są brzydkie, brudne, pomazane przez graficiarzy, a teren obok nich ciągle musi być sprzątany ze śmieci. Mimo, że spełniają swoją funkcję, wyglądają jak ściana jakiegoś getta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here