Sosnowiec otrzyma wyższą, od zakładanej, dotację na przebudowę skrzyżowania na DK 94. Miasto otrzyma blisko 74 mln złotych.

Sosnowiec, Gorzów Wielopolski, Nowy Sącz i Toruń – na inwestycje drogowe w tych miastach Ministerstwo Rozwoju przeznaczy w sumie o ponad 158 mln zł funduszy unijnych więcej, niż pierwotnie planowano.

Nie 23,5 mln zł, ale aż 74 mln zł otrzyma gmina Sosnowiec na przebudowę skrzyżowania na DK 94 w Sosnowcu. Czyli dokładnie tyle, o ile wstępnie wnioskowano.

– Otrzymaliśmy wcześniej informację z ministerstwa, że termin podpisania umowy, która pierwotnie miała zostać podpisana w Warszawie 21 lutego, zostanie przesunięty. Zgodnie jednak z pismem, które do nas dotarło, powodem przesunięcia był fakt, że dofinansowanie ma być zwiększone i tak się ostatecznie stało. Bardzo cieszymy się z tej informacji bo dzięki temu komfort jazdy drogą DK 94 w tym rejonie ulegnie olbrzymiej poprawie – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Zadowolenia nie ukrywa także Mateusz Rykała, zastępca prezydenta miasta. – Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizowanie tego projektu na „wariackich papierach”. W tej chwili czeka nas trudny etap, czyli przygotowanie dokumentacji do otrzymania pozwolenia po podpisaniu umowy, a najtrudniejszym czasem będzie realizacja projektu – mówi Mateusz Rykała.

– Budowa tak wielkiego układu drogowego w tamtym rejonie, gdzie mamy jeszcze do czynienia z ruchem tranzytowym, będzie skutkować opracowaniem skomplikowanego układu objazdów, powstaniem utrudnień i tworzeniem się korków dla kierowców – zapowiedział wiceprezydent Sosnowca.

Zwiększenie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), było możliwe dzięki oszczędnościom w innych projektach w ramach tego samego działania i zwiększeniu alokacji na konkurs, w którym projekty te uzyskały wsparcie.

– Nie trzeba nikogo przekonywać, że transport ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Bez spójnej sieci dróg nie zbudujemy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, a to nasz priorytet wyrażony w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Projekt dotyczy przebudowy istniejącego skrzyżowania jednopoziomowego w ciągu drogi krajowej nr 94 z ul. Długosza na węzeł dwupoziomowy. W wyniku realizacji projektu powstanie 1,31 km drogi krajowej. Głównym celem inwestycji jest poprawa dostępności transportowej miasta – droga krajowa nr 94 jest najważniejszym ciągiem komunikacyjnym łączącym Sosnowiec ze wschodnią częścią województwa śląskiego i dalej z Małopolską, Podkarpaciem i Lubelszczyzną. Termin realizacji: 2018-2020.

Węzeł DK 94 - fot. UM Sosnowiec

Wiadomo także, że razem z przebudową skrzyżowania zostaną zbudowane ekrany akustyczne wzdłuż jezdni w obu kierunkach, zarówno w stronę Katowic, jak i Krakowa, co znacznie ograniczy uciążliwy poziom hałasu w tamtym rejonie.

Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 89 mln złotych. Przebudowa skrzyżowania przy DK 94 możliwa będzie z maksymalnym dofinansowaniem do inwestycji czyli 85 proc.

– Oszczędności poprzetargowe w zakontraktowanych już projektach dofinasowanych z działania 4.2 POIiŚ oraz decyzja Ministerstwa Rozwoju o podwyższeniu alokacji na konkurs, umożliwiły nam zwiększenie dotacji dla przedsięwzięć wspomnianych miast do maksymalnego pułapu, tj. 85 proc. kosztów kwalifikowanych – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Skomentuj przez Facebook

5 KOMENTARZE

  1. Bardzo dobra wiadomość. Martwią trochę te ekrany akustyczne, mam nadzieję, że będę je montować z głową, tylko tam gdzie naprawdę są potrzebne.

  2. Byłoby fajnie, gdyby w rejonie tego węzła powstały też przystanki autobusowe. Przynajmniej część kursów 801/831 powinna się zatrzymywać tam i – jeśli jest to technicznie i prawnie możliwe – w rejonie wiaduktu w ciągu ul. Stawowej na Rudnej.

  3. […] Miasto, na realizację przebudowy otrzymało 85 proc. dotację, czyli 74 mln złotych z unijnych fun… Realizacja zadania przyczyni się do upłynnienia ruchu na głównym ciągu DK94, co pozwoli zwiększyć przepustowość oraz znacząco poprawi stan środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych do atmosfery pochodzącą z transportu. Również w znaczący sposób ograniczy emisję hałasu oraz drgań. […]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here