GDDKiA podpisała umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi ekspresowej S1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. Projekt powinien być gotowy do końca przyszłego roku.

Opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dla S1 w Dąbrowie Górniczej zajmie się biuro projektowe Mosty Katowice, które wykona tę usługę za 1 230 000,00 zł (brutto). Prace będą realizowane na odcinku o długości 2,72 km. Obejmą obie jezdnie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, a także wsparcie dla zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane.

Projekt przebudowy S1 - fot. GDDKiA
Projekt przebudowy S1 – fot. GDDKiA

Na odcinku drogi objętym zamówieniem do przebudowy należy przewidzieć przebudowę wiaduktów w ciągu S1 w celu podniesienia ich klasy nośności oraz remont wiaduktu nad S1 w ciągu ulicy Laski. W zakresie zamówienia należy również przewidzieć do przebudowy (odbudowy) odwodnienie, skrzyżowania łącznic węzła z ul. Piłsudskiego, przebudowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego.

Dokumentacja ma powstać w ciągu 13 miesięcy. Jest to kolejny krok ku realizacji projektu. Kolejnym będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót, który potrwa osiem miesięcy.