Na czerwcowej sesji prezydent Jaworzna Paweł Silbert otrzymał wotum zaufania. Radni poparli też wykonanie budżetu i udzielili mu absolutorium.

W czwartek, 18 czerwca, odbyła się sesja absolutoryjna. Punktem poprzedzającym głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta było rozpatrzenie z udziałem mieszkańców miasta „Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2019 rok”.

– Dokument zgodnie z moim oczekiwaniem miał być na tyle zwięzły, żeby był do przebrnięcia przez czytającego. Ale również taki, żeby porównywany do raportu z poprzedniego roku mógł pokazywać, jak miasto się zmienia. Mam nadzieję, że te oczekiwania w zwięzłej, przystępnej formie ten raport pokazuje. Liczę na to, że uczestnicy debaty będą się odnosić do spraw miejskich, do tych, które pokazują jaki jest stan miasta i jak miasto się zmienia oraz do tego, czego Państwo by oczekiwali, czego nie widzą, a powinno w mieście być – powiedział na wstępie do debaty prezydent Paweł Silbert.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że dochody miasta w 2019 roku zostały wykonane na kwotę ponad 580 mln zł, a wydatki ukształtowały się na poziomie 557 mln zł, co dało nadwyżkę w wysokości nieco ponad 23 mln zł. Z kolei rozchody wyniosły 17,8 mln zł.

Po zakończeniu debaty odbyło się głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania. Za było 14 radnych, 7 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Kolejnym punktem było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok. Po nim prezydent Paweł Silbert, poparty głosami radnych (14 za, 8 przeciw i 1 wstrzymujący się) otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok.

Dziękuję za zaufanie mieszkańcom, radnym, moim współpracownikom oraz wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że Jaworzno może się cały czas rozwijać – podsumował prezydent Paweł Silbert.