W związku z obowiązującymi od 10 października na terenie kraju nowymi przepisami policjanci sprawdzają czy mieszkańcy respektują obowiązujące nakazy. Głównym celem mundurowych jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego.

W sobotę wszedł w życie m.in. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Zagłębiowscy policjanci, w trakcie minionego weekendu, przypominali wszystkim o obowiązujących obostrzeniach. W trakcie zaledwie dwóch dni mundurowi ujawnili aż kilkaset przypadków niestosowania się do obwiązujących w tej materii przepisów.

W sporej części przypadków wystarczyło pouczenie – wiele osób w chwili kontroli po prostu zapomniało założyć maseczkę czy przyłbicę. Zapominali również o konieczności zachowania zasad dystansu. Niestety, nie w każdym przypadku wystarczało pouczenie. Zdarzały się sytuacje, gdzie koniecznym okazało się nałożenie mandatu, w przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa została skierowana do sądu.

Policjanci sprawdzali również czy mieszkańcy stosują się do obostrzeń obowiązujących w środkach transportu. W przeważającej większości przypadków okazywało się, że akurat tam obostrzenia są respektowane. – Pamiętajmy, że ograniczenia nie zostały wprowadzone po to, by ograniczać nasze wolności, tylko po to, by chronić nas i osoby w naszym najbliższym otoczeniu – apelują policjanci. – Miejmy na uwadze powagę sytuacji i stosujmy się do obowiązujących przepisów. W ten sposób chronimy siebie i innych – dodają.