Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zawierciu radni przyjęli uchwałę o podwyżce cen za odbiór odpadów od mieszkańców.

Podwyżki opłat za wywóz śmieci to problem ogólnopolski. Część gmin już podjęła decyzję o nowych stawkach, a inne dopiero planują takie rozwiązanie. Jak tłumaczą, zmiany są konieczne z uwagi na ciągle rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Droższe jest m.in. przetwarzanie odpadów, a to tylko jeden z czynników, który powoduje, że gmina musi dopłacać do systemu, który powinien się samofinansować. Ogromny wpływ na rosnące stawki mają także wzrastające ceny energii, paliwa oraz podwyższone opłaty środowiskowe.

Ten problem dotyczy również zagłębiowskich miast. Pomimo tego, że spada liczba mieszkańców Zawiercia, niestety nie maleje ilość odpadów komunalnych. – Ten problem, który mamy w Zawierciu, dotyczy nie tylko naszego miasta, ale również całego kraju – podkreśla Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Podczas grudniowej sesji nadzwyczajnej radni dyskutowali nad problemem oraz głosowali w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwotna uchwała zakładała podwyżkę opłat do kwot 25,00 (za odpady segregowane) i 75,00 (za odpady niesegregowane) złotych miesięcznie od osoby.

Ostatecznie, radni przy 9 głosach „za”, 7 „przeciw” przyjęli uchwałę o podwyżce cen. Przeciwko podwyżce byli m.in. Radni Paweł Kaziród i Witold Grim. Podkreślali, że uchwała nie powinna zostać przegłosowana.

Nowe stawki będą wynosiły 19,50 zł za odpady segregowane i 58,50 zł za odpady niesegregowane. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2020 roku. Jak podkreśla zawierciański magistrat, nawet przy tym wariancie gmina będzie musiała dopłacać do systemu szacunkowo 1 milion 200 tysięcy złotych rocznie, a wszystko zależy głownie od ilości odebranych od mieszkańców odpadów i cen za zagospodarowanie i transport odpadów.