Zawiercie jest jedną ze zwycięskich gmin, które otrzymają 15 mln zł z Funduszy Norweskich oraz EOG w ramach programu „Rozwój lokalny”. Miasto dzięki pozyskanym funduszom szacuje, że w przyszłości uda się utworzyć przynajmniej 120 nowych miejsc pracy.

Zawiercie otrzyma środki z Funduszy Norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach wsparcia finansowego miasto będzie rozwijało swoją Strefę Aktywności Gospodarczej. Szacuje się, że dzięki przebudowie ulicy Podmiejskiej uda się w ciągu najbliższych lat pozyskać minimum 6 nowych inwestorów, którzy utworzą przynajmniej 120 nowych miejsc pracy.

– Chciałbym gorąco wszystkim podziękować, bo to jest ogromny impuls dla całego miasta i regionu, który jest związany przede wszystkim z rozwojem Strefy Aktywności Gospodarczej. Powstaną nowe zakłady, nowe miejsca pracy. By do nich dotrzeć, potrzebna jest infrastruktura. To główny punkt rozwoju lokalnego w Zawierciu, o którym myśleliśmy już od dawna – powiedział Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Pozyskane środki mają posłużyć również młodym osobom. W ramach wchodzenia na rynek pracy młode osoby mogą skorzystać z Lokalnego Forum Promocji Przedsiębiorczości, Innowacji Rynku Pracy i Szkolnictwa Zawodowego, a także wykorzystać wsparcie Lokalnego Centrum Kariery dla uczniów i absolwentów.

Czym są Fundusze Norweskie i EOG?

Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze Norweskie) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli Fundusze EOG) to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej.

Głównym celem Funduszy Norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków między państwami-darczyńcami a państwami-beneficjentami.

Aktualnie odbiorcami Funduszy Norweskich i EOG jest 15 krajów europejskich, w tym Polska. Obszary wsparcia w ramach tych Funduszy to m.in.: Ochrona środowiska, dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe, stypendia.