Aż 96 pracowni architektonicznych jest zainteresowanych konkursem na nowe centrum Dąbrowy Górniczej. – Liczba ta robi wrażenie – komentuje Wojciech Czyżewski.

Międzynarodowy konkurs na nowe centrum Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia katowicki oddział SARP na zlecenie miasta ogłosił 30 listopada. Zwycięzca może liczyć na 25 tys. zł nagrody i warte 800 tys. zł zlecenie opracowania pełnej dokumentacji projektowej.

Konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie. Wzięło w nim udział aż 96 pracowni architektonicznych. Dla porównania – na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu przed dworcem PKP w Sosnowcu zgłosiło się 38 pracowni, a 23 zostało dopuszczonych.

– Nie wszystkie zgłoszenia były kompletne i zwróciliśmy się o ich uzupełnienia. Wnioskodawcy dostali na to czas do końca przyszłego tygodnia. W połowie stycznia SARP opublikuje listę dopuszczonych pracowni architektonicznych. Z kolei do 15 marca architekci będą mieli czas na składanie prac – przekazał nam Wojciech Czyżewski, przewodniczący zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia.

Autorska koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia - fot. mat.pras.
Autorska koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia – fot. mat.pras.

Wybiorą najlepszy projekt

Przewodniczącym Sądu Konkursowego jest dr inż. arch. Henryk Zubel. W jury zasiadają także przedstawiciele świata architektury i nauki, strony społecznej oraz podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

Jury przy wyborze najlepszej pracy kierować się będzie jej walorami urbanistyczno-architektonicznymi (50 proc.), walorami ekonomicznymi (30 proc.) i stopniem unikalności zaproponowanych rozwiązań programowo-przestrzennych oraz odniesieniem do kontekstu przestrzennego (20 proc.).

Jak już wspomnieliśmy, zwycięzca konkursu może liczyć na 25 tys. zł, za drugie miejsce przewidziano 20 tys. zł i 15 tys. zł za trzecie. – Co ważne, zwycięzca zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej – podkreślają urzędnicy.

Społeczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia- fot. mat.pras.
Społeczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia- fot. mat.pras.

Trudne zadanie

Architekci staną przed trudnym zadaniem. Będą musieli uwzględnić zaplanowane przez władze Dąbrowy Górniczej zmiany układu komunikacyjnego w śródmieściu – projektowane są wspólne inwestycje gminy, Tramwajów Śląskich i PKP, zaprojektować nowy plac przed Pałacem Kultury Zagłębia i połączyć tę przestrzeń z parkiem Hallera.

– W nowym centrum założono powstanie placów miejskich, traktów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów, tzw. przestrzeni narracyjnych, czyli instalacji i miniparków, w których będzie można poznać historię Dąbrowy Górniczej. Oprócz przestrzeni publicznych, uwzględniono m.in. konieczność zaprojektowania parkingów, pomieszczeń usługowych, handlowych, pomieszczeń biurowych, reprezentacyjnych powierzchni komercyjnych czy mieszkań i lokali gastronomicznych – wylicza Wojciech Czyżewski.

Urzędnicy liczą, że konkurs uda się rozstrzygnąć w pierwszym kwartale 2019 roku. Po wybraniu koncepcji i opracowaniu dokumentacji projektowej miasto przystąpi do kolejnego etapu – pozyskiwania partnerów i inwestorów strategicznych.