echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W poniedziałek, 27 maja pracownicy Urzędu Miejskiego w Będzinie rozpoczęli doręczanie zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Będzinie radni podjęli decyzję o podniesieniu stawki opłaty za śmieci segregowane do 21 złotych, a za niesegregowane do 42 złotych. Przyczyna wzrostu cen za wywóz odpadów wynika z szeregu podwyżek zafundowanych przez rząd.

– Na wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływa wiele czynników, które nie są zależne od gminy. Głównym powodem jest wzrost kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, tj. rosnące ceny energii, odbioru i transportu odpadów oraz opłaty z tytułu składowania i magazynowania odpadów, czyli tzw. „opłaty marszałkowskiej”. W ostatnim czasie nastąpiły także ograniczenia na rynku zbytu surowców wtórnych w związku z czym rosną koszty przyjęcia tych odpadów do zakładu przetwarzającego odpady komunalne – tłumaczy Kinga Wesołowska-Bodzek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Od 1 lipca 2019 roku mieszkańcy za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z nową uchwałą Rady Miasta, zapłacą 21 złotych od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są segregowane oraz 42 złote od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są niesegregowane.

Pracownicy Urzędu Miejskiego rozpoczęli doręczanie zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wkrótce oficjalne pisma w tej sprawie powinny dotrzeć do wszystkich mieszkańców, aby wcześniej mogli zapoznać się ze zmianami w cenniku oraz z harmonogramem wywozu poszczególnych odpadów.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);