W piątek, 10 listopada wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Prokuratury Rejonowej Północ i Południe. Stanie ona na terenach po dawnej kopalni Sosnowiec.

W Sosnowcu przy ulicy Janowskiego, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę siedziby Prokuratury Rejonowej Sosnowiec – Południe oraz Prokuratury Rejonowej Sosnowiec – Północ. Obecnie wspomniane prokuratury mieszczą się w budynku przy ulicy Teatralnej.

Budowę nowej siedziby sosnowieckich prokurator zapowiedział w kwietniu, pochodzący z Sosnowca Bogdan Święczkowski, Prokurator Krajowy. Wówczas zauważył on, że praca w obecnym budynku do łatwych nie należy, ponieważ nie jest on dostosowany do potrzeb mieszkańców i pracowników.

Zgodnie z projektem, nowa siedziba położona na 0,9 ha działce, będzie miał 3 kondygnacje i 4 tys. m kw. powierzchni użytkowej. W planach jest także stworzenie parkingu dla 70 samochodów. Całkowity koszt tej inwestycji to 26 mln zł.

– Ma to być budynek nowoczesny, schludny, energooszczędny, elegancki, wzniosły, który będzie ujmował swoim kształtem i będzie wkomponowany w otoczenie. Ma on spełniać wszelkie standardy, posiadać najnowszą technologię ułatwiającą obsługę interesantów i być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i to zarówno dla osób zainteresowanych przyjściem do prokuratury, oczekujących na pomoc prokuratora, jak i pracowników – podkreśla Piotr Wolny, Prokurator Okręgowy w Katowicach.

Na uwagę zasługuje fakt, że w realizację inwestycji zaangażowani będą osoby pozbawione wolności. Budowę zlecono konsorcjum, które podlega Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej. – Chodzi o resocjalizację osób przebywających w więzieniach. Dzięki pracy będą się oni szybciej adaptować w społeczeństwie – dodaje Wolny.

Silne państwo to silna prokuratura

Piątkowa uroczystość odbyła się przy udziale Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, Wiceministra Sprawiedliwości Podsekretarza Michała Wójcika, biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka, Arkadiusza Chęcińskiego prezydenta Sosnowca, prokuratorów oraz zaproszonych gości.

– Silna prokuratura to i silne państwo. My zaczęliśmy reformować prokuraturę już wiele miesięcy temu od dokonania zmian legislacyjnych, stworzyliśmy nowe ramy w których porusza się polska prokuratura, to pozwoliło zmienić zasady działania prokuratury – podkreślił Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.

Nowy budynek, dzięki dostosowaniu go do potrzeb wszystkich mieszkańców, ma pozytywnie wpłynąć na poprawę pracy sosnowieckiej prokuratury. Podejmowany jest szereg działań, które mają ulepszyć funkcjonowanie prokuratury i sprawić by były one bliżej ludzi.

– Chcemy, aby mieszkańcy mieli ułatwiony dostęp do służb, do organów ścigania, do wymiaru sprawiedliwości. Chcemy tu stworzyć mini centrum wymiaru sprawiedliwości na miarę XXI wieku, które zapewni odpowiednie warunki pracownikom, ale także zapewni odpowiednie warunki dla obywateli – podkreśla prokurator Święczkowski. – Mamy nadzieję, że uda się tu także stworzyć nowoczesny areszt śledczy. Radocha odejdzie wtedy w zapomnienie – dodał.

W nawiązaniu do słów prokuratora krajowego, uczestniczący w wydarzeniu biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak nazwał inwestycję małym Watykanem sądownictwa w Sosnowcu.

Podczas uroczystości podkreślano, jak ważna przy tego typu inwestycjach jest współpraca pomiędzy samorządami a władzami centralnymi. – Ta inwestycja pokazuje, jak ważną rzeczą jest współpraca między samorządem a organami centralnymi. Bardzo się cieszę, że nasza współpraca układa się tak dobrze – mówił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

To pierwsza inwestycja

Obok nowej siedziby prokuratury, swoją siedzibę będzie też miała Komenda Miejska Policji w Sosnowcu. Według wstępnych założeń, inwestycja ta ma kosztować około 40 mln zł. Budowę dodatkowo wesprze Sosnowiec, który zarezerwował na ten cel środki w budżecie miasta.

Prokurator Święczkowski nie wyklucza także, że w sąsiedztwie może powstać siedziba Sądu Rejonowego czy nowoczesny areszt śledczy. – Chciałbym, aby w tym miejscu był jeszcze sąd. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy wiedzieć, czy takie rozwiązanie będzie możliwe – wyjaśniał prokurator generalny.

Takie rozwiązanie pozwoliłoby na to, aby w jednym miejscu znalazła się prokuratura, policja i sąd. – Mam nadzieję, że to, co zaczynamy w Sosnowcu, niedługo rozleje się po Rzeczpospolitej, a także całej Unii Europejskiej – zaznaczył Święczkowski.

Z takiego rozwiązania cieszy się również prezydent Sosnowca. – Rozwiązanie, żeby w jednym miejscu znajdowała się policja, prokuratura i być może sąd byłoby wręcz wzorowe i ułatwiłoby zarówno pracę tym instytucjom, jak i mieszkańcom – tłumaczył Arkadiusz Chęciński.

Prokurator Święczkowski podkreślił także, że w Zagłębiu Dąbrowskim istnieje potrzeba inwestowania w infrastrukturę publiczną.