Przechodząc wieczorami ulicami zagłębiowskich miast naszą uwagę zwraca czarny, ciemnoszary lub bladopomarańczowy dym. Oznacza to, że nasz sąsiad pali w piecu czymś, czym palić nie powinien. Aby z tym walczyć pracownicy urzędu mogą kontrolować piece mieszkańców.

Palenie zabronionymi rzeczami jest jednym z podstawowych źródeł smogu. Aby temu zapobiec, pracownicy Urzędu Gminy w Psarach są upoważnieni do kontroli tego, czym mieszkańcy palą w swoich piecach. Takie kontrole odbywają się w dwuosobowym składzie, a czasem przy asyście policji.

Ich zadaniem jest dokonanie kontroli kotłowni, miejsca składowania opału oraz zebranie dokumentacji zdjęciowej. Mogą także otworzyć piec i pobrać próbkę popiołu, a w uzasadnionych przypadkach wezwać właścicieli do złożenia zeznań w celu ustalenia czy w piecu używane jest paliwo zgodne z obowiązującymi normami.

– Nasz zespół zajmuje się nadzorowaniem ze strony urzędu wszystkimi sprawami związanymi z niską emisją. Między innymi, kiedy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza alarm smogowy i przekazuje go nam za pośrednictwem Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, umieszczamy takie informacje na stronie internetowej, a także bezpośrednio informujemy o tym zagrożeniu, np. placówki oświatowe mówi kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Zarządzania Drogami Aldona Kubańska, przewodnicząca zespołu ds. przeciwdziałania niskiej emisji na terenie gminy Psary.

Od rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020 pracownicy Urzędu Gminy w Psarach przeprowadzili łącznie 32 kontrole nieruchomości pod kątem eksploatowanych instalacji służących do ogrzewania budynku mieszkalnego oraz używanych paliw. W szczególności kontrolowano czy nie dochodzi do spalania odpadów.

– Do tej pory kończyło się na pouczeniu, obecnie jednak rozpoczynamy stałą współpracę z akredytowanym laboratorium w zakresie badania odpadów paleniskowych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia termicznego przekształcania odpadów, pracownicy urzędu będą pobierać próbki odpadu paleniskowego. Następnie zostaną one poddane analizie morfologicznej i chemicznej, na podstawie której będzie możliwe jednoznaczne stwierdzenie czy odpady były spalane w palenisku domowym – wyjaśnia przewodnicząca zespołu ds. przeciwdziałania niskiej emisji.

Co grozi za palenie niedozwolonymi substancjami? – W sytuacji potwierdzenia spalania odpadów w urządzeniu grzewczym zostaną podjęte działania wynikające z Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W uzasadnionych przypadkach gmina będzie kierować sprawy do sądu, gdzie sprawca może zostać ukarany grzywną w wysokości nawet do 5 tys. złotych – informuje Aldona Kubańska.

Warto podkreślić, że zabronione jest palenie: plastikowych butelek i pojemników, opon i odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, lakierowanych i malowanych elementów drewnianych, skóry (naturalnej i sztucznej), opakowań po: rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin oraz farbach i lakierach i ich pozostałości, plastikowych toreb oraz papieru bielonego związkami chloru i nadrukiem farb kolorowych.

Czym zatem MOŻNA palić? Węglem kamiennym dobrej jakości, niemalowanym i nieimpregnowanym drewnem, ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi czy brykietami ze słomy, zbożem, a także np. łupinami orzechów lub pestkami.