W związku z epidemią koronawirusa Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu oferuje wsparcie dla przedsiębiorców.

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu wprowadza dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe z zasobów gminy Sosnowiec oraz posiadających tytuł prawny do lokalu, prowadzących działalność gastronomiczną oraz pozostałych podmiotów, które zaprzestały działalności z powodu epidemii koronawirusa COVID-19, począwszy od miesiąca kwietnia br. zmiany w terminie płatności z tytułu czynszu za najem lokalu (bez mediów).

Przedsiębiorcom odroczony zostaje termin płatności z tytułu czynszu: za kwiecień – przedłużenie do 60 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego, natomiast za maj – przedłużenie do 90 dni od dnia zakończenia stanu epidemicznego.

Szczegółowe informacje uzyskać można kontaktując się z Biurem Najmów Lokali: tel. 32 290-18-34 lub e-mail biuro.najmow@mzzl.pl.