Na początku grudnia miały zakończyć się prace związane z modernizacją Bulwaru Czarnej Przemszy w Sosnowcu. Niestety, mimo wcześniejszych zapewnień, prac nie udało się dokończyć w terminie.

Kolejna zła wiadomość dla sympatyków ubiegłorocznego projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawca inwestycji – firma Silesia Invest poprosiła o wydłużenie czasu realizacji prac do wiosny przyszłego roku. Powodem tej decyzji jest spory zakres prac dodatkowych, które nie były objęte przedmiarem robót oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Prac faktycznie wciąż jest sporo. Kolejne etapy zakładają powstanie drogi rowerowej i alejki spacerowej na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Wawel, połączeń pomiędzy alejkami a mostami, ramp oraz schodów. Niestety, zimowa aura nie sprzyja prowadzonym działaniom. Z uroku terenu w pełni będzie można korzystać dopiero wiosną.