Martyna Tyszczak-Sołtysik została wybrana na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu. Do ogłoszonego konkursu przystąpiła tylko jedna kandydatka.

Po tym, jak Justyna Miszczyk, dotychczasowa dyrektor MOPS w Zawierciu, została II zastępcą prezydenta Zawiercia, jej stanowisko zostało nieobsadzone. Urząd ogłosił konkurs, do którego przystąpiła jedna kandydatka – Martyna Tyszczak-Sołtysik, która spełniła wymogi i zarządzać będzie miejską placówką.

Martyna Tyszczak-Sołtysik od ośmiu lat zawodowo związana jest z MOPS Zawiercie. Dotychczas pełniła funkcję kierownika działu pomocy środowiskowej i obsługi projektów. Jest absolwentką między innymi Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Katowicach i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ukończyła także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej). Była między innymi koordynatorem wolontariatu i pracownikiem socjalnym w Programie Aktywności Lokalnej osiedla Stary Rynek w Zawierciu.

– Dla mnie od zawsze najważniejsza była praca z ludźmi. Wiem, że warto pomagać. Przez wiele lat prowadziłam bezinteresowną działalność społeczną i angażowałam się w wolontariat. Nie boję się nowych wyzwań i mam nadzieję, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwoli im sprostać– mówi Martyna Tyszczak-Sołtysik.