Realizacja pięciu projektów o charakterze społecznym, na łączną kwotę ponad 1,6 mln złotych, rozpocznie się w przyszłym roku w Sławkowie. Miasto pozyskało właśnie środki unijne, które pozwolą zainaugurować działalność w nowych obiektach.

Prace nad projektami trwały kilkanaście miesięcy. – Wszystkie złożone przez nas wnioski zyskały pozytywną opinię ekspertów oceniających i zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Dzięki tym środkom możliwe będzie rozpoczęcie działalności w dwóch nowych obiektach, czyli w budynku na Michałowie i w segmencie B Zespołu Szkół, a także rozwinięcie oferty edukacyjnej w jednostkach oświatowych – mówi Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Prawie 380 tys. zł unijnych środków wesprze projekt „Podwórkowy Michałek”, który realizowany będzie w przyszłym i kolejnym roku w budynku przy ulicy Michałów 6. W ramach zadania powstanie klub dla dzieci i młodzieży oraz świetlica, wspierająca rozwój młodego pokolenia mieszkańców. W obiekcie zapewniona zostanie opieka i wychowanie dzieciom objętym wsparciem, pomoc w nauce w formie korepetycji matematycznych, zajęć logopedycznych, informatycznych, językowych, a także organizacja czasu wolnego, zabawa oraz rozwój zainteresowań poprzez zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania, zajęcia plastyczne oraz wyjazdy integracyjne poprawiające relacje rodzic-dziecko.

W ramach kapitalnego remontu, na parterze budynku byłego przedszkola na Michałowie, powstały dwie sale do ćwiczeń i dwa pomieszczenia przeznaczone na świetlicę i działania społeczno-kulturalne. Całości dopełniają dwie szatnie z pełnym węzłem sanitarnym. Istniejący na parterze taras został zaadaptowany na salę gimnastyczno-rekreacyjną. W piwnicy znajduje się siłownia, szatnie i toalety. Wykonane są też wszystkie niezbędne instalacje, łącznie z systemem monitoringu wizyjnego. Zadbano też o otoczenie budynku wraz z parkingami, powstała mała architektura, plenerowa siłownia, a w przyszłym roku obok niej będzie plac zabaw. Wartość przeprowadzonych przez miasto prac to ponad 1,8 mln zł, z czego prawie 1,3 mln to pozyskane przez samorząd dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Integracja społeczeństwa

Drugi z projektów, o wartości 280 tys. zł, od przyszłego roku realizowany będzie w segmencie „B” budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. Powstanie tam klub integracji społecznej. Będzie służył on osobom mających problem z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy, a także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zadania obejmą organizację wolontariatu i grup wsparcia, a także funkcję doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego i konsultanta ds. uzależnień. Kompleksowy program integracji społecznej i zawodowej będzie zakładał istnienie trzech głównych elementów, na które złożą się warsztaty doradztwa zawodowego, psychoedukacja oraz edukacja społeczna.

Kapitalny remont i przystosowanie segmentu B budynku Zespołu Szkół w Sławkowie dobiega właśnie końca. Pierwsze i drugie piętro przeznaczone będzie na działalność dydaktyczną i szkoleniową Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej. Służyć będą absolwentom szkół, osobom dorosłym i seniorom. Wartość robót budowlanych to ponad 2,3 mln zł, z czego 760 tys. zł wynosi pozyskana przez miasto dotacja z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Profity dla uczniów i nauczycieli

Niemal 350 tys. zł środków unijnych wesprze projekt „Radosne przedszkole”, który realizowany będzie w Miejskim Przedszkolu w Sławkowie. W ramach projektu realizowane będą szkolenia prowadzące do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, a przede wszystkim dodatkowe zajęcia dla dzieci, rozwijające kompetencje społeczno–emocjonalne, zajęcia sensoryczne umożliwiające dzieciom poznawanie świata za pomocą wszystkich zmysłów, zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna.

Dzięki środkom z projektu dzieci otrzymają specjalne pakiety z materiałami plastycznymi i edukacyjnymi, specjalne tablice, programy logopedyczne, interaktywną podłogę i oprogramowanie. Do przedszkola trafią też instrumenty, monitor interaktywny i laptop wraz z oprogramowaniem, puzzle podłogowe, zestawy do nauki kodowania i gry planszowe.

Ponad 390 tys. zł z unijnej kasy umożliwi zrealizowanie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego projektu „Szkoła na szóstkę”. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów wraz z zakupem pomocy dydaktycznych (między innymi tablicy wielkoformatowej do rozwoju koncentracji, tablicy do techniki pamięciowej), zajęć z chemii i geografii oraz wyposażenie pracowni szkolnej w monitory interaktywne, laptopy. Odbędą się również logopedyczne zajęcia dodatkowe. Ze środków projektu kupione będą też pomoce dydaktyczne.

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II to kolejny projekt, na który miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej, tym razem w kwocie prawie 268 tys. zł. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród wraz z zakupem pomocy dydaktycznych, między innymi tablicy wielkoformatowej do rozwoju koncentracji, oraz tablicy do ćwiczenia technik zapamiętywania. W ramach projektu stworzone będą też warunki nauczania opartego na metodzie eksperymentu w ramach zajęć z chemii i geografii oraz wyposażenie pracowni szkolnej w monitory interaktywne, laptopy. Uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach logopedycznych. Na ich potrzeby kupione będą pomoce dydaktyczne.