30 października, podczas sesji Rady Miejskiej w Zawierciu, radni podjęli decyzję o uchyleniu jednej z uchwał z 2015 roku na mocy której działała Młodzieżowa Rada Miasta.

Jednym z punktów październikowej sesji Rady Miejskiej w Zawierciu było uchylenie jednej z uchwał z 2015 roku na mocy której działała Młodzieżowa Rada Miasta. Jak przekonywali radni, nie dopełniono wówczas wszystkich formalności, a sama rada nie powstałą na wniosek zawierciańskiej młodzieży.

Decyzja o likwidacji Młodzieżowej Rady Miasta wzbudziła spore kontrowersje. – Jesteśmy oburzeni i zasmuceni tą sytuacją. Dorośli radni Rady Miasta, kolejny raz udowadniają, że działają przeciwko mieszkańcom Zawiercia i nie obchodzi ich przyszłość oraz rozwój miasta. To straszne, że zamiast wspierać młodzież w Zawierciu, rzuca się nam kłody pod nogi – mówią ze smutkiem młodzi mieszkańcy miasta.

Niestety, dzięki działaniom podjętym przez radnych Młodzieżowa Rada Miasta przestała istnieć. Uchwała została przyjęta przy dziesięciu głosach „za”, pięciu radnych było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Radni przekonują jednak, że nie zamierzają całkowicie zaprzestać współpracy z młodzieżą. Podkreślają, że możliwe jest ponowne wznowienie działań Młodzieżowej Rady Miasta, tym razem dopełniając wszelkich formalności.

Swojego zaskoczenia w sprawie nie kryje prezydent miasta Łukasz Konarski, który dosadnie stwierdził, że nie pomogły racjonalne argumenty. Włodarz miasta zapowiada działania, które mają na celu naprawę zaistniałej sytuacji.

– W związku z ostatnimi decyzjami radnych Rady Miejskiej w Zawierciu, postanowiłem powołać Zawierciańskie Forum Młodzieży oraz Zawierciańskie Forum Przewodniczących Osiedli. Wszystkie osoby zainteresowane działaniem w tym pierwszym organie doradczym (ZFM) mogą zgłaszać się od poniedziałku, 4 listopada, do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu – zapowiada Łukasz Konarski. – Jednocześnie zapewniam, że wciąż będę dążył do tego, by w Zawierciu wprowadzono zarówno budżet obywatelski, jak i inicjatywę lokalną – dodaje.