Od ubiegłego roku sosnowieccy uczniowie poznają historię, tradycje i kulturę Zagłębia Dąbrowskiego. Wszystko za sprawą edukacji regionalnej. – Regionalne lekcje będą kontynuowane – zapowiadają urzędnicy.

W ubiegłym roku w sosnowieckich szkołach wprowadzono lekcje edukacji regionalnej. Dokładnie 10 lekcji dotyczących Zagłębia Dąbrowskiego wprowadzono do programu nauczania drugich klas gimnazjów.

– W ubiegłym roku szkolnym po raz pierwszy podjęliśmy decyzję, by w sosnowieckich szkołach, w ramach tzw. godzin prezydenckich, odbywały się lekcje regionalizmu. Posumowanie odbyło się w czerwcu. Młodzież pokazała swoje projekty, które były efektem prac z tych zajęć. Wierzę w to, że świadomość regionu Zagłębia Dąbrowskiego zarówno wśród młodszych, jak i starszych jest coraz większa. Dlatego chcemy też kontynuować lekcje regionalizmu w tym roku szkolnym – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Lekcje regionalne będą przeprowadzane między styczniem a czerwcem 2018 roku. W bieżącym roku szkolnym będą one prowadzone w klasie siódmej (10 godzin) oraz ósmej (10 godzin).

Założono, że zajęcia te przyczynią się do pełniejszego poznania własnej kultury i dziedzictwa historycznego, będą kształtować świadomość swych możliwości i powinności obywateli kraju i swojej „małej ojczyzny”, a także formować otwarte postawy, nastawione na zrozumienie innych kultur i zbliżenie europejskie. Zajęcia mają też rozwijać w uczniach poczucie własnej tożsamości regionalnej, a tym samym kształtować postawę zaangażowania w sprawy własnego środowiska i otwarcia się na inne społeczności i kultury Sosnowca.

Prezydent Sosnowca rozdaje flagi Zagłębia Dąbrowskiego - fot. UM Sosnowiec
Prezydent Sosnowca rozdaje flagi Zagłębia Dąbrowskiego – fot. UM Sosnowiec

W ramach tegorocznego projektu podjęte zostaną również inne działania, jak np. konkurs na realizację filmu „Jesteśmy dumni z Sosnowca. Historia i teraźniejszość” oraz konkurs „Zakochaj się w Sosnowcu”. Będzie też gala podsumowująca, podczas której zaprezentowane zostaną dokonania sosnowickich uczniów.

– Chcielibyśmy, aby uczniowie zwrócili szczególną uwagę na fakt, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy, że Sosnowiec jest miastem, który w szczególny sposób wpisuje się w tę rocznicę – podkreśla prezydent Chęciński.

Wiceprezydent Sosnowca Zbigniew Byszewski zapewnia, że zajęcia edukacji regionalne będą również kontynuowane w roku szkolnym 2018/2019. – W związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty lekcje regionalizmu będą kontynuowane w klasach siódmych i ósmych szkół podstawowych – zapewnia Zbigniew Byszewski.