Dyrekcja Przedszkola Miejskiego nr 22 w Sosnowcu poinformowała, że u jednego z nauczycieli potwierdzono zakażenie koronawirusem.

U jednego z pracowników Przedszkola Miejskiego nr 22 w Sosnowcu, znajdującego się przy ulicy Hutniczej 3, testy potwierdziły zakażenie koronawirusem.

– Zgodnie z decyzją sanepidu od 26 do 30 października, dwie grupy: Biedronki i Misie, przechodzą na nauczanie zdalne w związku z pozytywnym wynikiem COVID-19 u nauczyciela – poinformowała dyrekcja placówki.

W pozostałych grupach zajęcia odbywają się planowo. Warto jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad panujących na terenie przedszkola, w tym: o zakazie przebywania rodziców na terenie placówki, ograniczenia do minimum przynoszonych rzeczy. Ponadto, odbiór dzieci odbywa się przed wejściem do przedszkola, a konsultacje z rodzicami prowadzone są telefonicznie.