Zakończono prace nad przebudową infrastruktury stacji w Sławkowie.

Prace nad wykonaniem tego zadania trwały od lutego 2019 roku, a więc od dnia podpisania umowy z wykonawcą, konsorcjum ECO-BAZA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Łukasiewicz – Przedsiębiorstwo „STOR” Sp. z o.o.

Zakres prac obejmował wymianę 5130 kilometrów nawierzchni torowe i 10 rozjazdów kolejowych. Ponadto wykonano odwodnienie stacji, przebudowano most i przejazd drogowo-kolejowy w obrębie stacji.

Zmieniono także sieć trakcyjną, zbudowano urządzenia służące do ogrzewania rozjazdów, zamontowano nowe urządzenia sterowania ruchem. Przebudowano także oświetlenie zewnętrzne, zbudowano dwa jednokrawędziowe perony w miejsce jednego wyspowego oraz przygotowano udogodnienia dla podróżnych.

Polegało to między innymi na montażu nowego systemu informacji dla podróżnych oraz inne udogodnienia jak nowe oznakowanie czy ławki. Koszt przebudowy wyniósł 42 672 472, 10 złotych i w całości został sfinansowany ze środków budżetowych.