Rok 2022 przyniesie sporo zmian, jedną z nich są podatki. Podobnie jak w większości miast w Polsce, także i w Jaworznie proponowane stawki będą nieco wyższe od dotychczas obowiązujących.

Rosnąca ilość obostrzeń i ograniczeń, które zaczęły się od marca 2020 roku, a także sytuacja epidemiczna wpłynęły bezpośrednio na kondycję różnych sektorów gospodarki, które zamrażane i rozmrażane w różnych okresach czasu nie miały możliwości, aby funkcjonować w normalnych warunkach.

Przełożyło się to w znaczny sposób na kondycję finansową Jaworzna, gdzie zanotowano spadek dochodów przy jednoczesnym wzroście wydatków, w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli, wzrostu cen energii, usług ze względu na wzrost płacy minimalnej, ale przede wszystkim na realizacje zadań służących ochronie mieszkańców w związku z pandemią. Była to trudna sytuacja, gdzie należało się mierzyć z konieczną i realną pomocą mieszkańcom i znacznym zmniejszeniem wpływów.

– Podobnie jak w 2019 roku, główną przyczyną wprowadzenia tych zmian jest fakt, iż chcemy utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju miasta, a – jak pokazują prognozy – z roku na rok do budżetu wpływa coraz mniej dotacji ze źródeł zewnętrznych – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Jak informuje przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Piotr Kuczera, obradujący 15 października 2021 r. Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu, biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową miast, ustalił konieczność przyjęcia do projektów budżetów miast na rok 2022 maksymalnych stawek podatku od nieruchomości we wszystkich obszarach. Takie rozwiązanie Konwent Prezydentów rekomenduje również wszystkim samorządom województwa śląskiego.

Główny wzrost opłat

Podstawową opłatą, którą płacą mieszkańcy na rzecz gminy jest podatek od gruntów oraz budynków. Obecnie stawka za metr kwadratowy mieszkania wynosi 81 groszy. W 2022 r. będzie o 8 groszy wyższa. Oznacza to, że właściciel mieszkania o powierzchni 50 mkw. zapłaci w przyszłym roku 44,50 zł podatku – o 4 zł więcej niż dotychczas.

Dla właściciela 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych oznacza to konieczność zapłaty podatku w wysokości 718 zł, czyli o 56 zł więcej niż w tym roku, co w przeliczeniu na kwartał daje 14 zł więcej.

Nieco wyższe podatki od budynków zapłacą też przedsiębiorcy prowadzący w nich działalność gospodarczą. Dla przykładu miesięczna rata podatku za budynek o powierzchni 100 mkw. przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej na działce o powierzchni 300 mkw. wzrośnie o około 102 zł rocznie.

Przez wiele lat, świadomą polityką gminy było utrzymywanie stawek podatkowych na niskim poziomie, jednak nowe obciążenia i realizacja zadań oraz programów uzyskujących dużą akceptację społeczną wymagają dorównania stawek do tych określonych przez Ministerstwo Finansów.

Na aktualizację stawek podatków zdecydowały się niemal wszystkie polskie miasta. W Jaworznie podatki od gruntów i budynków wzrosną średnio o 5,48 proc.

Ulgi w podatkach lokalnych

Mieszkańcy mogą skorzystać z 10-letniego okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, na której wybudują swój dom. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto wybuduje nowy budynek mieszkalny jednorodzinny, czyli budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m², służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych.

Nie obejmuje to budynków mieszkalnych jednorodzinnych zajętych w całości lub części na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje na okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Dotychczas z ulgi skorzystało 808 mieszkańców.

Na zwolnienie z podatku od środków transportowych na 2022 rok będą mogli liczyć właściciele pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub wodorem oraz pojazdów posiadających napęd elektryczny lub hybrydowy takich jak: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton, ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów poniżej 12 ton, autobusy.

Do końca roku obowiązują także postanowienia uchwał Rady Miejskiej skierowane do przedsiębiorców inwestujących w Jaworznie oraz zatrudniających osoby bezrobotne. Pomoc w postaci ulg w podatku od nieruchomości (maksymalnie na trzy lata) – oprócz tego, że stanowi uzupełnienie środków własnych przedsiębiorcy – jest jednocześnie zachętą dla przedsiębiorców do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy. W 2022 roku gmina będzie kontynuować powyższe programy pomocowe.