Od poniedziałku, 14 września, można oddać swój głos na wybrany projekt jaworznickiego budżetu obywatelskiego, który zrealizowany zostanie w 2021 roku. Głosowanie potrwa do 30 września.

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2021 rok. W obecnej edycji etap oceny formalnej i merytorycznej przeszło 28 wniosków. Teraz każdy z mieszkańców może oddać swój głos na jeden, wybrany projekt.

Wśród zgłoszonych projektów znalazły się m.in.: Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem sportowym i wyposażeniem w mobilne miasteczko ruchu drogowego, strefa sportu i relaksu dla dzieci i dorosłych, budowa wielofunkcyjnego parku sprawnościowego czy budowa zewnętrznego oraz oświetlonego kortu do gry w padla.

Głosować można do 30 września, na dwa sposoby: tradycyjnie za pomocą kart do głosowania i internetowo za pośrednictwem strony internetowej.

Wysokość środków budżetu obywatelskiego na 2021 rok wynosi 2,8 mln złotych. Wybór zadań odbywać się będzie w przedziałach kwotowych: do 200 tys. zł i od 200,01 tys. zł do 2,6 mln złotych. Podział gwarantuje realizację m.in. dwóch zadań, tj. po 1 zadaniu w każdym przedziale.