Spór pomiędzy mieszkańcami Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego przybiera różne formy. Choć wszyscy zamieszkują administracyjnie to samo województwo śląskie, w rzeczywistości można zaobserwować kilka istotnych różnic. Te dotyczą nie tylko kwestii kulturowych czy językowych, ale również gospodarczych. Badając stan śląskiej gospodarki, warto więc przyjrzeć się kondycji podmiotów znajdujących się na obu brzegach oddzielającej je rzeki Brynicy.

Firmy Śląska i Zagłębia w bazie firm

W dzisiejszych czasach uzyskiwanie rozbudowanych informacji na temat aktywnych na rynku podmiotów jest bardzo proste. Co więcej: w tym celu nie trzeba nawet wychodzić z domu. Wiarygodnych danych dostarczają przy tym bazy firm, takie jak ALEO.com.

Dzięki nim możliwe staje się zarówno szczegółowe przyjrzenie się konkretnemu podmiotowi, co jest szczególnie przydatne z perspektywy przedsiębiorców np. weryfikujących nowych kontrahentów, jak i wyciąganie wniosków na temat kondycji poszczególnych sektorów gospodarki czy konkretnych regionów.

Warto więc sprawdzić, co udało nam się znaleźć na temat firm w województwie śląskim, w tym podmiotów zarejestrowanych na historycznym Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu Dąbrowskim, a więc sąsiadującym z nim regionie, który również leży w granicach województwa śląskiego, jednak różni się nie tylko pod względem kulturowym i historycznym, ale również gospodarczym. Pełny raport przygotowany przez ALEO.com znajduje się tutaj: https://aleo.com/pl/infografiki/dane-firm-z-woj-slaskiego.

Ile firm działa w województwie śląskim?

Śląsk to jeden z najważniejszych regionów w gospodarce całego kraju. Nic w tym dziwnego. W całym województwie mieszka ponad 4,5 mln osób. Przy tym wykazuje się bardzo wysokim wskaźnikiem urbanizacji (77,6%) oraz rekordową liczbą gmin miejskich, których jest aż 49.

Oprócz tego wydzielono w nim również 19 miast na prawach powiatu. Jak widać, województwo ma olbrzymi potencjał gospodarczy. Działa w nim aż 338 973 firm. Choć, podobnie jak w reszcie kraju, najwięcej podmiotów zarejestrowano w stolicy, a więc Katowicach (ponad 36 tysięcy działalności i 11% ogółu), działalności są zdecydowanie bardziej rozproszone. Znajduje to odzwierciedlenie w historii regionu.

Niezależnie od nazwy województwa Górny Śląsk to wyłącznie jeden z kilku regionów wchodzących w jego skład. Oprócz tego obejmuje ono również m.in. część historycznej Małopolski, Żywiecczyzny, Ziemi Częstochowskiej, Śląska Cieszyńskiego, a także – co wyjątkowo ważne z gospodarczego punktu widzenia – Zagłębia Dąbrowskiego.

Firmy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego

Po Katowicach, będących najważniejszym ośrodkiem zarówno województwa, jak i Górnego Śląska, największą liczba firm jest zarejestrowana w Częstochowie (21 685 firm i 6,4% ogółu). Kolejne miejsce zajmuje natomiast Bielsko-Biała (19 096 firm i 5,6% wszystkich). Tuż za nimi plasuje się kolejne górnośląskie miasto, czyli Gliwice, z 16.033 firm. Piąte miejsce należy jednak do stolicy Zagłębia Dąbrowskiego, a więc Sosnowca, w którym działa 14.098 firm.

To miasto może poszczycić się przy tym wysokimi wskaźnikami przedsiębiorstw w przeliczeniu na kilometr kwadratowy (działa tam 154.9 firm na kilometr kwadratowy). Dalsze miejsca w zestawieniu zajmują kolejne górnośląskie miasta (w Zabrzu, Tychach, Rybniku i Bytomiu łącznie zarejestrowano ok. 12% wszystkich firm województwa).

Na 9 miejscu w zestawieniu znajduje się jednak kolejny przedstawiciel Zagłębia Dąbrowskiego – Dąbrowa Górnicza, w której działa 2,6% wszystkich śląskich firm. Oprócz tego ważnym lokalnym ośrodkiem z bogatymi tradycjami gospodarczymi jest Będzin. Śląsk i Zagłębie łączy przy tym również wysoki wskaźnik uprzemysłowienia i spory udział przemysłu wydobywczego i ciężkiego w ogólnej strukturze rynku.

W czym specjalizują się firmy na Śląsku?

Pod względem profilu działalności firmy województwa śląskiego pod wieloma względami przypominają zależności widoczne w reszcie kraju. Najwięcej z nich zajmuje się usługami budowlano-remontowymi (36 776 przedsiębiorstw). Na drugim miejscu plasują się usługi finansowe i doradcze (24 783 firm), skupione w znacznej mierze na najbardziej innowacyjnym rynku ulokowanym w stolicy województwa, Katowicach. W lokalnej gospodarce znaczną rolę odgrywają również usługi medyczne (23 069 podmiotów), sprzedaż detaliczna (16 897 firm) oraz transport i spedycja drogowa (13 912).

Podobnie jak w reszcie kraju najpopularniejszą formą prawną jest jednoosobowa działalność gospodarcza (288 489 firm). W województwie jest również dużo spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (33 093 firm). Dalsze miejsce pod tym względem zajmują natomiast stowarzyszenia rejestrowe (6 231 firm), spółki jawne (3 680) oraz spółki komandytowe (2 444).