Na odcinku drogi krajowej nr 94 przebiegającym przez Sławków wybudowane zostaną ekrany akustyczne, które mają ograniczyć problem hałasu na który od lat skarżą się mieszkańcy miasta.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyjął program ochrony przed hałasem. Znalazła się w nim między innymi budowa ekranów akustycznych na odcinku drogi krajowej nr 94 przebiegającym przez Sławków. Zabezpieczenia przeciwhałasowe powstać mają do 2023 roku.

Jest to efekt wspólnych działań mieszkańców oraz włodarzy miasta, którzy od wielu lat skarżą się na hałas. Wielokrotnie apelowali oni do GDDiA oraz marszałka województwa, aby przewidzieć w planach budowę ekranów akustycznych. Konieczność ich budowy zgłaszana była też przez władze miasta i sławkowian podczas konsultacji programu.

– To bardzo dobra informacja. Realizacja tej inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza DK 94, rozwiąże jeden z poważnych problemów mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z tą drogą. GDDKiA jest jednym z centralnych urzędów administracji rządowej. Mam więc nadzieję, że zagłębiowscy parlamentarzyści skutecznie teraz zabiegać będą o to, by znalazły się środki na ten cel – podkreśla Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Budowa ekranów akustycznych przy DK94 - fot. UM Sławków
Budowa ekranów akustycznych przy DK94 – fot. UM Sławków

Budowa ekranów akustycznych ma zapewnić spokój, ciszę i bezpieczeństwo mieszkańcom blisko 200 nieruchomości, zlokalizowanych wzdłuż DK94, biegnącej przez miasto. Szczególnie narażone na hałas są znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi obiekty jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, bloki przy ulicy Jagiellońskiej oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, czyli dolina rzeki Białej Przemszy, ścieżka rowerowa czy zbiornik wodny ze ścieżką spacerową.

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie” to dokument, w którym wskazane są podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Objęte nim są obszary, na których stwierdzono ponadnormatywne oddziaływanie hałasu.