W marcu rozpocznie się wydawanie e-dowodów, czyli nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

Nowy dokument będzie wyposażony w mikroprocesor z zakodowanymi danymi osoby i dokumentu, które znajdowały się dotychczas na dowodzie osobistym. Fotografia dowodowa będzie zapisywana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne, co jest dodatkowym atutem dla osób podróżujących.

– E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji. – Będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi – dodaje.

e-Dowód to także nowość w systemie świadczeń medycznych. Pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych osobowych. Takie rozwiązanie ma skrócić czas rejestracji, a także wyeliminuje to dotychczas występujące błędy. e-Dowód stwarza również możliwość potwierdzenia przez pacjenta pobytu w placówce medycznej bez użycia kodu PIN.

Dowód elektroniczny jest także odpowiedzią na coraz powszechniejsze zapotrzebowanie korzystania z usług online. Chodzi tutaj nie tylko o usługi świadczone przez administrację publiczną, ale również świadczeniodawców komercyjnych. Nowy dowód będzie posiadał mechanizm uwierzytelnienia oraz podpis elektroniczny.

e-Dowód będzie także środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznym w celu realizacji usług online.

Jak będzie wyglądać e-Dowód?

e-Dowód - fot. mat. pras.
e-Dowód – fot. mat. pras.

Na awersie nowego dowodu znajdować się będą: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo, numer dowodu osobistego, termin ważności dokumentu oraz numer CAN, który służy do nawiązywania bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu, a urządzeniem (lub systemem informatycznym) za pomocą czytnika kart.

Natomiast na rewersie umieszczone będą: numer PESEL, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data wydania, organ wydający oraz numer e-dowodu.

e-Dowód od marca

Wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną będzie można składać od 4 marca 2019 roku. Będzie to dotyczyło przede wszystkim osób, których dowody straciły ważność lub w przypadku zniszczenia czy utraty dokumentu.

e-Dowód - fot. mat. pras.
e-Dowód – fot. mat. pras.

Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku. Posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru, będzie mógł go wymienić na dowód osobisty z warstwą elektroniczną, jeżeli jeszcze przed upływem ważności posiadanego dowodu osobistego, będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym. Dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.