Od 27 lutego do 3 marca wystąpi przerwa techniczna, która spowoduje problemy przy składaniu wniosku i odbiorze dowodów osobistych. Ponownie wnioski online będzie można składać od poniedziałku, 4 marca.

Od 4 marca urzędy będą przyjmowały wnioski o dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Zanim jednak urzędy w całej Polsce ruszą z przyjmowaniem wniosków o e-dowody, nastąpi jednak przerwa techniczna.

Od środy 27 lutego, ze względu na prace techniczne, czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania przez internet o dowód osobisty. Ponadto, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, ostatnie wnioski o stare dowody zostaną przyjęte w piątek, 1 marca do godz. 11.30.

Wszystkie usługi dotyczące dowodów osobistych zostaną wznowione w poniedziałek, 4 marca. Warto pamiętać, że na podstawie wniosków przyjętych do tego dnia będą wydawane tzw. stare dowody (czyli bez warstwy elektronicznej), natomiast wszyscy ci, którzy złożą wnioski 4 marca i później, otrzymają już dokumenty z warstwą elektroniczną.

Wydawanie od marca dowodów z warstwą elektroniczną nie będzie się wiązało z koniecznością wymiany dotychczas posiadanych dokumentów. Zachowają one ważność do upływu określonych w nich terminów. Wymiana dowodów na te z warstwą elektroniczna potrwa do 2029 roku.