21 listopada obchodzone są w Polsce dwa święta: Dzień Życzliwości oraz Dzień Pracownika Socjalnego. Oba te święta łączy jedno – empatia do drugiej osoby.

W czwartek, 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, który na stałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń w obszarze pomocy społecznej. Jest to jednak święto nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników służb społecznych, którzy na co dzień okazują wielkie serce i poświęcają się pracy na rzecz drugiego człowieka.

Dzień ten upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek i inni wyznaczyli nowy kierunek działań w pomocy społecznej. – Jest to praca trudna, odpowiedzialna, profesjonalna, ale przede wszystkim wymagająca ofiarności i zaangażowania – podkreślają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Warto zwrócić uwagę na szeroki zakres zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych. Pomoc społeczna pełni funkcję przysłowiowej „ostatniej deski ratunku”, do niej bowiem trafiają ci wszyscy, którzy wyczerpali inne możliwości, bądź instrumenty polityki społecznej. Jest to również instytucja, która wskazuje drogi wyjścia z trudnej sytuacji.

Pracownik socjalny rozwiązuje problemy lokalne, przeciwdziała i/lub ogranicza zjawiska niepożądane, jest realizatorem celów pomocy społecznej,