3 stycznia rusza nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów w ramach gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2022. Skąd wziąć wniosek i jak należy go składać?

Uzupełnione wnioski, wyłącznie w formie papierowej, będą przyjmowane bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska, mieszczącym się w budynku przy ul. Krakowskiej 9 w Jaworznie – w pokoju nr 1 (II piętro). Wnioski złożone w formie elektronicznej (np. mailowo, ePUAP’em) lub przesłane na adres Urzędu lub złożone na kancelarię Urzędu  – nie będą rozpatrywane.

Gminna dotacja do ekologicznych urządzeń grzewczych w 2022 roku wynosi 4 000,00 zł, przy czym dla urządzeń węglowych jest to kwota 3 000,00 zł. Dodatkowo, w przypadku wymiany źródła ciepła do nowo budowanych przyłączy sieciowych (ciepło, gaz) można uzyskać dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł. Natomiast, dotacja do ekologicznych urządzeń wykorzystywanych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 4 000,00 zł, jednak nie więcej niż koszt zakupu brutto tego urządzenia, bez kosztów montażu.

Umowy o udzielenie dotacji w ramach jaworznickiego PONE będą zawierane według kolejności składania wniosków oraz do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej, zarówno do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego, jak i do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia wykorzystywanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Termin składania dokumentów to 14 stycznia 2022 r.

Równolegle, bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska, w wyznaczonych dotychczas godzinach w środy i piątki, można uzyskać informację w sprawie dofinansowania do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej czy wymiany instalacji centralnego ogrzewania, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dodatkowo, w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym obsługującym rządowy Program „Czyste powietrze” można uzyskać bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację, złożeniu wniosku, a nawet w przygotowaniu wniosku o płatność. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu.