Na marcowej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie radni zadecydują o wysokości dopłat dla dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych.

27 marca radni z Jaworzna będą głosować nad utworzeniem żłobka publicznego, jego statutem i ustaleniem opłat za korzystanie ze żłobka. Zgodnie z założeniami, nowa placówka powstanie we wrześniu tego roku, w budynku przy ul. 3 Maja 16 i funkcjonować będzie w nim równolegle z przedszkolem. Jak wyliczyli urzędnicy, w publicznym żłobku miejsce znajdzie 30 dzieci.

W tym czasie uruchomiony zostanie także system dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Po konsultacjach z rodzicami i właścicielami żłobków ustalono, że kwota ta wyniesie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

– Celem przyznania dotacji jest wspieranie opieki nad dziećmi poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubikach dziecięcych. Ponadto ma ona stanowić wsparcie dla budżetów domowych rodziców lub opiekunów prawnych, którzy korzystają z tego rodzaju placówek – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Obecnie w Jaworznie funkcjonuje dziesięć prywatnych placówek świadczących opiekę nad dziećmi do 3. roku życia. Zapewniają one ponad 170 miejsc. Urzędnicy liczą, że nowe formy wsparcia rodzin, spowodują, że w mieście uruchomione zostaną nowe punkty opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Jaworzna.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Decyzja zapadła. Nowy żłobek we wrześniu