Czy w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego będziemy mieli rondo Donalda Trumpa zamiast Edwarda Gierka? Na taki pomysł wpadł klub Gazety Polskiej w Sosnowcu.

Z naszych zagłębiowskich ulic znikają komunistyczni patroni. To efekt ustawy dekomunizacyjnej, do której musiały przystosować się wszystkie samorządy. W Sosnowcu najwięcej emocji wzbudza jednak sprawa ronda im. Edwarda Gierka. Odbyły się nawet konsultacje z mieszkańcami dotyczące zmiany jego nazwy, aczkolwiek ostateczną decyzję ma podjąć wojewoda Jarosław Wieczorek.

I to właśnie do wojewody wpłynął kolejny wniosek w sprawie ronda Gierka. Klub Gazety Polskiej w Sosnowcu chce zastąpić pierwszego sekretarza KC PZPR w latach 1970-1980 obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych – Donaldem Trumpem.

Jak uzasadniają ten wybór członkowie klubu?

– Już dziś Donald Trump jest postacią historyczną, wielkim przyjacielem Polski i Polaków. Nie zawahał się na forum międzynarodowym docenić nasz naród i dawać za przykład innym. Świadczą o tym m.in. słowa wypowiedziane przez niego w lipcu 2017 roku na Placu Krasickich w Warszawie. Donald Trump powiedział wtedy m. in.: „Wbrew wszelkim próbom zmiany was, ucisku albo zniszczenia przetrwaliście i zwyciężyliście, jesteście dumnym narodem. Polska jest geograficznym sercem Europy, ale – co jeszcze ważniejsze – w Polakach postrzegamy duszę Europy. Wasz naród jest wielki, ponieważ wielkim jest wasz duch i jest to duch silny. Nasze dwa kraje łączy specjalna więź wykuta w ogniach historii i charakteru narodowego. Jest to braterstwo, które istnieje tylko pomiędzy narodami, które walczyły, krwawiły i ginęły o wolność – tłumaczy Paweł Szopa, przewodniczący klubu Gazety Polskiej w Sosnowcu.

Jako kolejny argument, przemawiający za rondem Trumpa, członkowie klubu przytaczają przyjazne słowa w kierunku Polski, które prezydent USA wypowiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2017 roku.

– Uważamy, że pozostawienie dotychczasowej nazwy ronda w kontekście niedawnego odkrycia, że 50 metrów od niego znajdowała się Katownia UB przy ul. Ostrogórskiej 5a jest swego rodzaju chichotem historii i nadszedł czas na przywrócenie normalności w Sosnowcu. Na pytanie – kim właściwie był Edward Gierek, odpowiedzieli już w grudniu 2009 roku Adam Dziurok i Bogusław Tracz z katowickiego IPN-u, gdy napisali, że był on: (…) szefem partii komunistycznej w Polsce, faktycznym przywódcą zniewolonego państwa, a także (powtarzając słowa Leonida Breżniewa) „wielkim przyjacielem KPZR i Związku Radzieckiego, niezachwianym marksistą-leninistą i internacjonalistą – podsumowuje Paweł Szopa.

Warto dodać, że jest to już kolejna propozycja kubu Gazety Polskiej dotycząca zmiany nazwy ronda im. Edwarda Gierka.

Czytaj także „Pomożecie? Pomożemy!” – kim był Edward Gierek