Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia po raz drugi dofinansuje realizację gminnych i powiatowych programów polityki zdrowotnej.

Realizacja programów polityki zdrowotnej ma przyczynić się do przyczynić się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców gmin i powiatów z województwa śląskiego. Dzięki dofinansowaniu z NFZ uda się zrealizować aż 43 programy.

Najwyższą wnioskowaną kwotę – 300 tys. zł – otrzymało Jaworzna na realizację programu kompleksowej terapii, opieki i pielęgnacji dzieci niepełnosprawnych. Miasto przeznaczy nieco ponad 22 tys. zł dofinansowania na realizację programu „Profilaktyka grypy w Jaworznie – szczepienia ochronne dla seniorów 65+”.

– Ostatnie dni obfitują w bardzo dobre informacje dla Jaworzna, pozyskaliśmy środki na realizację kolejnych miejskich projektów, tym razem w zakresie ochrony zdrowia – mówi Monika Bryl, zastępca prezydenta Jaworzna. – Cieszę się, że złożone przez nas projekty, uzyskały tak wysokie noty i otrzymaliśmy najwyższe dofinansowanie w województwie śląskim – dodaje.

Dwa programy mające przyczynić się do poprawy stanu zdrowia w Będzinie to: „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017-2019” (wartość dofinansowania 2 tys. 30 zł) oraz „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017-2018” (wartość dofinansowania 2 tys. 639 zł 10 gr).

W Czeladzi, dzięki dofinansowaniu uda się zrealizować program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Mieście Czeladź na lata 2018-2022 (wartość dofinansowania 20 tys. zł).

Natomiast w Sosnowcu pieniądze przeznaczone będą na program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca (wartość dofinansowania 36 tys. zł) oraz profilaktykę rozwoju chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży szkolnej (wartość dofinansowania 20 tys. 708 zł).

Łącznie w 2018 r. Śląski OW NFZ wesprze realizację programów w 23 gminach i powiatach kwotą ponad 1 mln 870 tys. 669 zł 90 gr.