Sławków otrzyma dodatkowe 570 tys. złotych na realizację inwestycji w ramach Zagłębiowskiego Parku Linearnego.

O prawie 570 tys. zł zwiększyła się pula dofinansowania dla Sławkowa na realizację inwestycji w ramach Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Dodatkowe środki pochodzą z budżetu państwa. Przyznanie ich stało się możliwe dzięki wpisaniu przez władze miasta projektu parku linearnego do lokalnego programu rewitalizacji.

– Decyzja władz województwa śląskiego oznacza, iż już na tym etapie zaoszczędziliśmy niemal 570 tys. zł. O tyle bowiem mniej wydamy na realizację przedsięwzięcia w ramach wkładu własnego do projektu – mówi Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Dzięki rewitalizacji terenu rekreacyjno-sportowego w Sławkowie, do 2020 roku na terenach nadrzecznych przy Miejskim Ośrodku Kultury powstanie nowoczesna infrastruktura ekologiczno-turystyczna. Pojawią się ścieżki, pomosty, drewniane place i stanowiska dydaktyczne. Całości dopełni ogród dydaktyczny z rodzimymi gatunkami drzew i krzewów, ławeczki, stojaki na rowery i informacyjne tablice.

A to nie koniec zmian. Metamorfozę przejdzie także budynek Działu Kultury Dawnej MOK przy Rynku. Na poddaszu powstanie centrum edukacji ekologicznej. Prace obejmą wzmocnienie konstrukcji budynku, wymianę poszycia dachowego, stworzenie nowoczesnych pracowni warsztatowych wraz z zakupem sprzętu multimedialnego.

Zagłębiowski Park Linearny to wspólna inicjatywa miast położonych w dolinie rzek Przemszy i Brynicy. W projekcie uczestniczą gminy Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Sławków, Siewierz, Psary oraz organizacje pozarządowe z terenów tych miast. Ich celem jest wypracowanie wizji zagospodarowania przestrzeni publicznych.

CZYTAJ TAKŻE:

Nowe oblicze terenów zielonych. Przestrzeń przejdzie metamorfozę