Prezydent Jaworzna podpisał porozumienie z przedstawicielami policji zgodnie z którym miasto sfinansuje dodatkowe służby mundurowych z jaworznickiej komendy.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez komendanta Wojewódzkiej Policji w Katowicach, komendanta Miejski Policji w Jaworznie oraz prezydenta Jaworzna, na ulicach miasta pojawią się dodatkowe patrole. Na ten cel magistrat przekazał 300 tysięcy złotych w ramach tzw. programu „Tarcza”.

Celem programu jest bezpieczeństwo mieszkańców. Program obejmuje zwiększenie liczebności i efektywności służby prewencyjnej w miejscach szczególnie zagrożonych występowaniem znacznej ilości przestępstw. Podczas kierowania policjantów do służby, szczególne znaczenie mają sugestie samorządowców dotyczące miejsc, w których najczęściej popełniane są wykroczenia lub przestępstwa.

Służby ponadnormatywne stanowią jeden z elementów budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Charakteryzują się tym, że policjanci pełnią je ponad planowanym, ustawowym czasem służby. Podczas patroli stróże prawa realizują wszystkie ustawowe zadania przewidziane w Ustawie o Policji i innych aktach prawnych.