echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W Dąbrowie Górniczej mali Ukraińcy mogą korzystać z zajęć opiekuńczych i świetlicowych. Poza tym niektóre przedszkola i szkoły są w stanie przyjąć nowych wychowanków. Miasto planuje również nauczanie języka polskiego dla dzieci i młodzieży.

Aktualnie sześć placówek oświatowych oferuje tzw. zajęcia adaptacyjne dla dzieci z Ukrainy, w czasie których pod okiem opiekunów i w towarzystwie polskich rówieśników mają możliwość ciekawie i bezpiecznie spędzać czas.

Obecnie z zajęć można korzystać w:

  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (ul. Idzikowskiego 139), od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 16:30,
  • Szkole Podstawowej nr 33 (ul. Chopina 34), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00,
  • Szkole Podstawowej nr 18 (ul. Piłsudskiego 73), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00,
  • Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej (ul. 3 Maja 30), od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00,
  • Szkole Podstawowej nr 12 (ul. Tysiąclecia 25), od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00,
  • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (ul. 3 Maja 22), czwartki od 13:00 do 16:00.

Zainteresowani uczestnictwem mogą zgłaszać się tam bezpośrednio. Dodatkowo Miejska Biblioteka Publiczna, w siedzibie głównej przy ul. Kościuszki 25, od poniedziałku do piątku w godz.8-17 oferuje m.in. kreatywne zabawy, warsztaty plastyczne czy gry planszowe. W zajęciach można wziąć udział razem z dzieckiem.

W części dąbrowskich przedszkoli i szkół są jeszcze wolne miejsca. Rodzice albo prawni opiekunowie mogą zapisywać do nich swoich podopiecznych. Szczegółowe informacje na temat placówek, gdzie można posłać dziecko dostępne są w Wydziale Oświaty UM, pod numerem 32 295 68 35. Pracownicy wydziału pomogą w zapisie. Zgodnie z przepisami, nowi uczniowie będą uczestniczyć także w zajęciach wyrównawczych i z języka polskiego.

Miasto zamierza również uruchomić cykl zajęć języka polskiego dla dzieci i młodzieży. Chętni mogą zgłaszać się pod numerem 32 295 69 46. W momencie zebrania się odpowiednie grupy, ustalone zostaną daty oraz miejsce zajęć.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);