echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Diecezja sosnowiecka przekaże na ręce dyrektorów ośmiu szkół specjalnych ponad 50 laptopów do nauki zdalnej.

– Pandemia zmieniła wiele dziedzin codziennego życia. Edukacja i funkcjonowanie szkolnictwa stanęło przed nowymi, niespotykanymi wcześniej wyzwaniami i ograniczeniami. Dziś branie udziału w lekcjach wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu. Obecnie nie zawsze jest możliwe, aby każde dziecko w tym samym czasie uczestniczyło w lekcjach. Jest to problem szczególnie istotny w wielodzietnych rodzinach, niedysponujących odpowiednią ilością komputerów, czy smartfonów – tłumaczy ks. Przemysław Lech, rzecznik sosnowieckiej diecezji.

Diecezja sosnowiecka przekaże ponad 50 laptopów do szkół specjalnych – fot. Diecezja Sosnowiecka

Dlatego też biskup Grzegorz Kaszak wraz z kapłanami diecezji sosnowieckiej postanowili ufundować laptopy do nauki zdalnej dla dzieci szczególnie potrzebujących. – To dar serca, którym księża chcą nie tylko okazać solidarność z uczniami. To realna odpowiedź na realne potrzeby – podkreśla ks. Przemysław Lech.

Ufundowane przez diecezję sosnowiecką laptopu trafią do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu, Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);