Diecezja sosnowiecka postanowiła wspomóc szpital św. Barbary w Sosnowcu i zakupiła specjalistyczny system monitoringu stanu zdrowia pacjentów.

Z inicjatywy biskupa Grzegorza Kaszaka diecezja sosnowiecka kupiła dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu system centralnego monitorowania Vista 120 CMS. Sprzęt ten kosztował 44 tys. złotych.

– W miarę naszych możliwości chcemy przyjść z konkretną pomocą, bo zdajemy sobie sprawę, jak bardzo lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, salowe i wszyscy pracownicy medyczni poświęcają się dla nas w tym niełatwym i groźnym czasie epidemii – mówi biskup Grzegorz Kaszak.

Początkowo planowano doposażyć sosnowiecką lecznicę w respirator, ale okazało się jednak, że szpital św. Barbary o wiele bardziej potrzebuje obecnie aparatury monitorującej stan zdrowia pacjentów.

Centrala Vista to wysoce specjalistyczne urządzenie do ratowania życia. Umożliwia centralne monitorowanie przyłóżkowe parametrów życiowych do 64 pacjentów jednocześnie. Pozwala na m.in. ustawienie granic alarmowych w poszczególnych monitorach pacjenta, uruchamia pomiar ciśnienia, zapamiętuje odczyty z ostatnich 240 godzin. Posiada także funkcje kalkulatora lekowego, parametrów wentylacyjnych i nerkowych.

Dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu to już kolejne wsparcie w ostatnich dniach. Specjalistyczny sprzęt o wartości 4,5 mln złotych otrzyma od zarządu województwa śląskiego. Na SOR trafi 40 kardiomonitorów, 35 respiratorów oraz 12 defibrylatorów.