W środę w sosnowieckim Centrum Pediatrii otwarto zmodernizowane Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży.

Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży powstało na bazie funkcjonujących do tej pory w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II poradni oraz oddziałów psychiatrycznych.

Budynek rozbudowano i wyposażono w nowe funkcje. W skład Centrum Psychiatrii wchodzi funkcjonujący już wcześniej, ale dzięki przebudowie powiększony Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, z wyodrębnionym pododdziałem terapii zaburzeń emocjonalnych i odżywiania, Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, a także Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Otwarcie Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu – fot. Tomasz Żak/slaskie.pl

– Ideą naszej placówki nie jest wyłącznie leczenie szpitalne. Chcemy wpisywać się w światowy trend zmian w psychiatrii, zgodnie z którym ciężar leczenia przesuwa się z leczenia szpitalnego na środowiskowe. Dążymy do tego, by coraz więcej pacjentów korzystało z pobytów dziennych, porad ambulatoryjnych oraz psychoterapii, jak również mogło być leczonych w swoim rodzinnym środowisku – mówiła prof. Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży.

W Centrum Psychiatrii leczeni są pacjenci z wszystkimi jednostkami chorobowymi występującymi u dzieci i młodzieży, z wyjątkiem terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, którą zajmują się inne, przeznaczone do tego placówki. Do Centrum trafiają pacjenci cierpiący na zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia), schizofrenię, depresję, manię oraz zaburzenia neurorozwojowe. Jak przekazali przedstawiciele placówki, obecnie w centrum przebywa 20 dzieci.

Otwarcie Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu – fot. Tomasz Żak/slaskie.pl

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. To bardzo ważny ośrodek dla całego regionu. Niestety z problemami psychicznymi borykają się coraz młodsze osoby i musimy im zapewnić profesjonalną opiekę – powiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Sosnowieckie Centrum Psychiatrii to obecnie największy w województwie śląskim ośrodek szpitalnego oraz ambulatoryjnego leczenia dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi.

– Otwarcie inwestycji w Sosnowcu jest bardzo ważne potrzebne. Opieka psychiatryczna dla dorosłych i dzieci jest niestety niedofinansowana, dlatego tak bardzo kibicuję temu przedsięwzięciu – zaznacza Aleksandra Skowronek, wicemarszałek województwa śląskiego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9 mln zł, z czego 2,5 mln zł pochodziło z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Resztę pieniędzy wyłożył z własnego budżetu szpital.