Ponad milion złotych z budżetu województwa zostanie przeznaczony na na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Ma to przeciwdziałać ich niszczeniu.

Zabytki to nasza historia, tożsamość i kultura, dlatego należy o nie dbać i nie dopuścić, aby uległy zniszczeniu. Aby w tym pomóc, z budżetu województwa śląskiego zostanie przeznaczony ponad milion złotych na renowację zabytkowych obiektów z naszego województwa. Symboliczne czeki wręczono już przedstawicielom obiektów do których trafią pieniądze.

– Cieszę się, że możemy spotkać się z przedstawicielami środowiska, które pielęgnuje naszą kulturę, dziedzictwo i tradycję. Wsparcie ochrony zabytków, pomoc w finansowaniu ich renowacji jest jedną z naszych misji. W ten sposób przyczyniamy się do odtwarzania przestrzeni historycznej. Wspólnie dbamy o to, aby odzyskiwały one dawny blask. Mam tu na myśli zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i kościoły, które przecież stanowią nierozerwalną część naszej tożsamości. Będziemy starać się o to, aby ilość środków przeznaczanych na ten cel sukcesywnie rosła. Aby myśleć o przyszłości, należy wpierw zadbać o pamięć o przeszłości i miejscach, które są świadectwem historii regionu – podkreślił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Środki zostaną rozdysponowane na prace konserwatorskie, remonty i naprawy. Bez wsparcia z budżetu województwa w wielu przypadkach danym podmiotom trudno byłoby zrealizować zaplanowane zadania. – Troska o zabytki jest troską o historię. Jest to nasz obowiązek i misja – podkreślił Piotr Czarnynoga, przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Kultury sejmiku województwa śląskiego.

Lista obiektów objętych wsparciem:

 1. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Katowicach Szopienicach – remont dachu – 28.000,00 zł,
 2. Kościół św. Józefa w Sadowie – konserwacja techniczna i estetyczna malowideł, dekoracji malarskich – 37.000,00 zł,
 3. Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła w Zawierciu – renowacja witraży – 35.000,00 zł,
 4. Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Bestwinie – prace konserwatorskie – 50.000,00 zł,
 5. Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu – konserwacja techniczna i estetyczna ambony – 50.000,00 zł,
 6. Kościół Wniebowzięcia NMP w Gliwicach – remont dachu – 30.000,00 zł,
 7. Kościół Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach – zabezpieczenie i naprawa elewacji – 40.000,00 zł,
 8. Kościół pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej – stabilizacja konstrukcyjna – 40.000,00 zł,
 9. Kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Zarkach – konserwacja ołtarza – 40.000,00 zł,
 10. Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach – konserwacja ołtarza – 50.000,00 zł,
 11. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Przyłęku Szlacheckim – kontynuacja konserwacji elewacji – 44.000,00 zł,
 12. Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach – naprawa i konserwacja posadzek lastrykowych – 50.000,00 zł,
 13. Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach – renowacja elewacji wieży – 45.000,00 zł,
 14. Kościół pw. św. Doroty w Przyrowie – kompleksowe prace konserwatorskie – 40.000,00 zł,
 15. Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach – prace remontowo – konserwatorskie – 50.000 zł,
 16. Pałac w Bycinie – remont dachu – 50.000,00 zł,
 17. Budynek Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. 3-go Maja w Bielsku-Białej – remont dachu i elewacji – 50.000,00 zł,
 18. Kościół pw. św. Bartłomieja we Włodowicach – kontynuacja prac konserwatorskich ołtarza głównego – 30.000,00 zł,
 19. Kaplica cmentarna na cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu – wymiana spoin kamiennych okładzin elewacji kaplicy cmentarnej – 18.000,00 zł,
 20. Kościół św. Marcina w Ćwiklicach – przebudowa schodów zewnętrznych do kościoła – 25.000,00 zł,
 21. Kościół pw. Św. Mikołaja w Łące – malowanie dachu – 30.000,00 zł,
 22. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie – prace konserwatorskie drzwi zewnętrznych – 25.000,00 zł,
 23. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie – konserwacja techniczna i estetyczna sarkofagu – 40.000,00 zł,
 24. Budynek Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców przy ul. Piłsudskiego 24 w Zawierciu – renowacji elewacji, wymiana stolarki oraz pokrycia dachowego – 32.000,00 zł,
 25. Dom przedpogrzebowy cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej – wykonanie dokumentacji – 16.000,00 zł,
 26. Kamienica przy ul. Szerokiej 7 w Żorach – rewitalizacja kamienicy – 20.000,00 zł,
 27. Kościół św. Mikołaja w Zawierciu – prace konserwatorskie – 35.000,00 zł.