To już ostatnie chwile, aby zgłosić swój pomysł w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Na najciekawsze pomysły miasto przeznaczy milion złotych.

Mieszkańcy Będzina mogą zgłaszać swoje pomysły i współdecydować o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta w 2019 roku. Na sugestie mieszkańców przeznaczona jest kwota miliona złotych. Zgłaszane projekty nie mogą przekraczać 15 proc. wszystkich środków przeznaczonych na ten cel.

Propozycje zadań można składać do 30 maja na specjalnym formularzu w Urzędzie Miejskim w Będzinie, lub drogą pocztową, lub mailowo na adres budzetobywatelski@um.bedzin.pl.

Każdy wniosek musi zyskać poparcie minimum 30 osób. Należy do niego dołączyć plany i szkice, kalkulacje kosztów realizacji i rocznego utrzymania oraz inne materiały (np. wizualizacje). Te z wniosków, które spełnią wymagania formalne i merytoryczne zostaną poddane pod głosowanie, które odbędzie się w październiku.