Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej radni uchwalili budżet na 2018 rok. Jednomyślności nie było.

W środę, 13 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej, dąbrowscy radni przyjęli budżet na nadchodzący rok. Za uchwałą opowiedziało się 16 radnych, 6 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W budżecie po stronie dochodów zapisano 712 388 678,83 zł, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 772 533 748,39 zł. Przychody mają wnieść 84 000 000,00 zł, a rozchody 23 854 930,44 zł.

Najważniejszymi źródłami dochodów są podatki i opłaty lokalne – 224 081 987,11 zł, wpływy z podatków PIT i CIT- 167 600 000,00 zł, a także subwencje – 133 747 785,00 zł. Największe wydatki związane są z funkcjonowaniem oświaty, remontami oraz utrzymaniem szkół i przedszkoli – 213.933.642,35 zł, z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 140.789.768,95zł, administracją publiczną – 107.078.172,42, a także transportem – 86.141.018,07 zł.

Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także wszystkie komisje Rady Miejskiej.

Wśród zaplanowanych na przyszły rok przedsięwzięć znalazły się m.in.: kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej, rewitalizacja śródmieścia, zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych czy rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy.

Ponadto, w budżecie znajdą się środki na promowanie zielonej mobilności, termomodernizację placówek oświatowych i budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, przebudowę układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III oraz budowę przejścia pod torami w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.