Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Będzinie radni dyskutowali o projekcie budżetu na 2017 rok. Radni byli prawie jednogłośni przyjmując budżet.

Podczas sesji uchwalony został budżet miasta na 2017 rok. Ostatnia sesja w roku była również okazją do rozmów na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2017-2028. Dzięki temu możliwa będzie realizacja kolejnych ważnych dla mieszkańców Będzina inwestycji i ciekawych przedsięwzięć.

W budżecie na przyszły rok, po stronie dochodów znalazło się blisko 230 mln zł, wydatki zaplanowano na 222 mln zł. Za uchwałą opowiedziało się 21 radnych, a tylko jeden był przeciwny.

Jak wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata, dochody powinny utrzymać się na podobnym poziomie przez kilka lat, przy zachowaniu wydatków na poziomie ok. 215-225 mln. W latach następnych miasto zaplanowało wzrost dochodów głównie w obszarze subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sprzedaży majątków. Natomiast zaplanowane rozchody obejmują spłatę dotychczas zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych.

Dzięki tym planom, miasto wkrótce ma zająć się wdrażaniem projektów, m.in. Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta, e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych, Erasmus+, Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy, przebudowa dróg, termomodernizacja obiektów czy Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych.

Na sesji przyjęto także uchwały dotyczące pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2017 roku, przyjęcia „Programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017-2019”, przyjęcia „Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkól podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017-2019” czy uchwaleniu Programu Będzińska Karta Seniora.