Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2020 rok. – Dziękuję radnym za kredyt zaufania. Wierzę, że jest to zapowiedź partnerskiej współpracy w nadchodzącym roku – powiedział prezydent Marcin Bazylak.

W środę, 18 grudnia, podczas sesji Rady Miejskiej, dąbrowscy radni jednogłośnie przyjęli budżet na nadchodzący rok. Budżet miasta na 2020 rok przewiduje dochody w wysokości 866,5 mln zł i wydatki w wysokości 904,5 mln zł, w tym 169,7 mln zł na wydatki inwestycyjne.

Przyszłoroczne wpływy do budżetu zaplanowane są z tytułu podatków i opłat lokalnych – 242,1 mln zł (28 proc. wszystkich dochodów), podatków PIT i CIT – 195,5 mln zł (22,6 proc.), dotacji celowych – 169,4 mln zł (19,5 proc.), subwencji – 157,9 mln zł (18,2 proc.), środków UE – 44,6 mln zł (5,1 proc.) oraz pozostałych źródeł dochodów – 57 mln zł (6,6 proc.).

Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok – fot. UM Dąbrowa Górnicza
Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Po stronie wydatków największa pula przeznaczona będzie na obszar oświaty i wychowania – 244,4 mln zł (27 proc. wszystkich wydatków), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 199 mln zł (22 proc.) i polityki społecznej – 192,4 mln zł (21,3 proc.). 105,1 mln zł (11,6 proc.) zostanie przeznaczone na wydatki z obszaru transportu i łączności, a 33,5 mln zł (3,7 proc.) na obszar kultury i sportu. Pozostałe wydatki to łącznie 130 mln zł (14,4 proc.).

Spośród wszystkich wydatków 169,7 mln zł to wydatki inwestycyjne, które zostaną przeznaczone m.in. na przebudowy układów drogowych i budowę tuneli przy dworcach w centrum i w Gołonogu, uzbrojenie pozostałych działek na terenie inwestycyjnym w Tucznawie, uruchomienie terenu inwestycyjnego Kazdębie, termomodernizację przedszkoli, rozbudowę przedszkola nr 11, przebudowę Alei Zagłębia i ul. Tysiąclecia oraz przebudowę mostu nad Rakówką w Strzemieszycach.

– Dziękuję za przyjęcie tego budżetu, bo to szansa dla Dąbrowy Górniczej. Szansa na realizację zapowiadanych zmian w rejonie dworców, zmian w śródmieściu, a także odpowiedzialny rozwój gospodarczy miasta – powiedział po głosowaniu prezydent Marcin Bazylak.

Prezydent podziękował za kredyt zaufania, jakim obdarzyli go radni. – Wierzę, że jest to zapowiedź partnerskiej współpracy w nadchodzącym roku – podkreślił.