Będzińscy samorządowcy wspierają przedsiębiorców w czasach pandemii. Opracowano rozwiązania, które mają pomóc im ten trudny czas. Jednym z nich jest zwolnienie z opłaty alkoholowej.

W związku z trwającym stanem epidemii spowodowanym wirusem COVID-19, wielu przedsiębiorców znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Przedłużające się restrykcję w wielu przypadkach doprowadziły do czasowego ograniczenia prowadzonej działalności gospodarczej lub jej zawieszenia. W konsekwencji firmy odnotowują znaczny spadek lub utratę osiąganych dochodów.

Aby pomóc przedsiębiorstwa w tym trudnym czasie miasto przygotowało szereg rozwiązań, które mogą pomóc przetrwać ten ciężki okres w funkcjonowaniu będzińskich firm. Na mocy obowiązujących przepisów oraz w zakresie możliwości jakie posiada gmina, osoby prowadzące działalność gospodarczą i znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą mogły złożyć wniosek i skorzystać z odroczenia terminu zapłaty i rozłożenie na raty powstałych zaległości.

Wśród rozwiązań, które zostały wprowadzone znalazły się m.in.: obniżki czynszu do wysokości 1 zł + VAT za najem lokalu użytkowego najmowanego z mieszkaniowego zasobu gminy przy całkowitym zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególnych przypadkach możliwe będzie umorzenie wskazanych zaległości należnych za okres trwania stanu epidemii.

Mieszkańcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego pod warunkiem spełnienia ustalonych kryteriów, dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu lub dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Natomiast przedsiębiorcy mogą również skorzystać z 50 proc. obniżki stawek za dzierżawę gruntów. Ponadto, podatnik może ubiegać się o ulgę podatkową od nieruchomości, rolny, leśny oraz podatek od środków transportowych.

Na pomoc liczyć mogą także przedsiębiorcy. – W dobie panującej pandemii COVID-19, aby wspomóc przedsiębiorców działających na terenie miasta Będzina, uchwałą Rady Miejskiej Będzina wprowadzono zwolnienie z opłaty związanej z koncesją alkoholową – informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Będzinie.

W projekcie uchwały nie została zawarta propozycja rozwiązania mówiąca o zwrocie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, którą przedsiębiorcy zgodnie z ustawowym terminem zdążyli już wpłacić, natomiast jeśli uchwała zostanie przez Radę Miasta podjęta, dotychczas wpłacone środki pieniężne przez przedsiębiorców otrzymają status nienależnie pobranych i w związku z tym będą one podlegały zwrotowi.

CZYTAJ TAKŻE:

Dąbrowscy przedsiębiorcy z branży gastrononicznej zwolnieni z opłaty alkoholowej